Exkurzia

Dňa  27. 4. 2016 boli žiaci 2. MR, 3. MR a 2.S na exkurzii na druhom stupni elektrárne v Kremnici. Chlapci sa dozvedeli  o spôsobe výroby elektrickej energie vo vodnej elektrárni  a na  vlastné oči mohli vidieť skutočnú veľkosť turbíny aj generátora . Tiež sa dozvedeli zaujímavé informácie z histórie elektrárne aj baníctva v Kremnici.  Exkurzia bola zaujímavá a bola vhodným doplnením teoretického vyučovania.

žiaci 2. MR, 3. MR, 2.S