Záverečné skúšky- odbor stolár

V dňoch 17. až 21. 6. 2013 sa v priestoroch  našej školy uskutočnila písomná, praktická a ústna forma záverečnej skúšky v odbore stolár. Všetci študenti ju úspešne zvládli. S väčšinou z nich sa opäť stretneme v septembri, keďže po absolvovaní prijímacích skúšok dňa 24.6.2013 boli prijatí na nadstavbové štúdium v študijnom odbore drevárska a nábytkárska výroba.