Kurz na ochranu človeka a zdravia

Každoročne sa žiaci tretích ročníkov všetkých našich stredných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím a odborného učilišťa zúčastňujú trojdňového kurzu na ochranu človeka a zdravia. Obvykle  sa kurz koná v jarnom období, no v tomto školskom roku sme termín presunuli na jeseň hlavne preto, že v ovzduší je menej alergénov a nižšia teplota ovzdušia je vhodnejšia na turistické pochody.

Počas troch dní 7.- 9. novembra 2011 žiaci získali teoretické poznatky o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch, haváriách, náhlych srdcových a mozgových príhodách. Pod dohľadom pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom p. Búryovej si všetci žiaci vyskúšali resuscitáciu – umelé dýchanie a masáž srdca. Okrem prvej pomoci žiaci získali aj základné poznatky z topografie, orientácie v prírode a hlavne o vhodnom správaní sa v prírode.