Naše prvé výrobky

Keďže v prvom polroku tohto školského roku sme sa už učili väčšinou prezenčne, mohli sme konečne naše teoretické vedomosti uplatniť aj v praxi. S našimi majstrami sme vyrobili niekoľko praktických stolárskych výrobkov: stolček, schodíky, stojan na obrúsky aj ozdobnú skrinku.

Po získaní praktických zručností a teoretických vedomostí  budeme  formou súborných prác zhotovovať už nábytok. Ten vám tiež prostredníctvom našej webovej stránky radi ukážeme.                    

                                                                                                                      Žiaci 1.S a 2.S