Otvorená hodina stolárov

V dnešnej dobe sa veľa nábytku a stavebnostolárskych výrobkov kupuje za pomerne nízke ceny, ale kvalita výrobkov tomu nezodpovedá. Žiaci 4. ročníka v odbore stolár pred ukončením štvorročného štúdia odprezentovali mladším spolužiakom a pedagógom odborných premetov v rámci otvorenej hodiny výrobu dverí a zárubne, ktorá je jednou z najnáročnejších, čo sa týka dodržiavania rozmerov a presnosti, ako aj prevedenia a vypracovanosti. Žiaci veľmi pekne uplatnili medzipredmetové vzťahy odborných predmetov (odborné kreslenie, výrobné zariadenia, technológia, odborný výcvik).