Záverečné skúšky stolárov

Záverečné skúšky v učebnom odbore stolár prebiehali v troch etapách od 20. 6. 2016 do 24. 6. 2016. V prvej etape si žiaci preverili teoretické vedomosti, v druhej praktické zručnosti a treťou bola ústna časť záverečnej skúšky. Po tomto týždni si môžu naši stolári pokojne vydýchnuť. Všetci majú za sebou úspešné absolvovanie záverečných skúšok a tiež úspešné vykonanie prijímacích skúšok na nadstavbové štúdium – drevárska a nábytkárska výroba. Chlapcom gratulujeme a tešíme sa na september, kedy sa opäť začne pre nich etapa nadobúdania nových vedomostí a skúseností zakončená vysnívanou maturitou.

HL