Perspektívy histórie

  Žiaci sú ochotní ísť takmer kamkoľvek, len nech je to dopoludnia, nech sa nevrátime neskoro, nech neprší a…  Toľko fakt platíme?! Takúto exkurziu ľahko oželieme, horšie je, ak ide o skutočný záujem, napríklad o históriu, a vy viete, že návšteva stredovekého hradu je ideálnym styčným bodom zaujímavých dejepisných tém , napríklad  – stredoveká spoločnosť, historický vývoj osídlenia lokality, pomocné vedy historické, stavovské povstania (vždy mi príde trocha nevoľno, keď si pomyslím, koľko hradov zaniklo práve vtedy, ale to sem nepatrí). Ak navyše žiaci vedia, čo si majú všímať, hľadať a potom tvorivo využiť,  inak počúvajú výklad (hrozí, že uvedú sprievodcu do rozpakov otázkami), inak fotia, inak sa bavia, inak pozerajú okolo seba.

Keď teda chceme hovoriť o uskutočniteľnej dejepisnej exkurzii – s účinnou spätnou väzbou vo vyučovaní dejepisu, nie o samoúčelnom výlete na miesto, kde vám príjemne prefúkne hlavu a odkiaľ je to len na skok do väčšieho mesta s nákupnými centrami, musíme byť vynaliezaví. Jedným z riešení je využitie projektov na podporu nových foriem vzdelávania. Nadačný fond Telecom pri Nadácii Pontis vyhlásil grantový program Hľadáme ďalší zmysel – PRE VZDELANIE. Uspeli sme a získali grant v hodnote 1871,10€.

Našou úlohou bolo približne  od 10. septembra do 16. októbra 2013 zrealizovať  súbor výchovno-vzdelávacích aktivít , ktorých výstupy budú dlhodobo využiteľné vo vyučovacej praxi.

Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom sme v rámci nášho projektu Perspektívy histórie zrealizovali prednášku o histórii Kremnice (Mgr. D. Kijanička z Múzea mincí a medailí) a o kremnickom mestskom erbe, navštívili tri hradné objekty – Červený Kameň, Mestský hrad v Kremnici a Spišský hrad , nakúpili sme knihy, informačný materiál  a drobné suveníry, ktorými sme neskôr ocenili víťazné družstvá v súťaži. Vlastne v trojkolovom súťažnom kvíze o navštívených hradoch a heraldike. Tá bola dôležitá pre finálny produkt celého projektu – návrhu znaku alebo loga školy, v ktorom by boli aspoň čiastočne uplatnené a dodržané heraldické princípy rodovej, mestskej či inštitucionálnej heraldiky. S perspektívou (odobrenou vedením školy), že víťazný návrh bude súčasťou oficiálnej školskej propagácie a administratívy. Zreteľne sa prejavili príznaky tvorivej práce – od počiatočného nezáujmu o čokoľvek, čo vyžaduje úsilie až k tvorivému zápalu a polemikám. Záverečné vyhodnotenie súťaže bolo zaujímavou konfrontáciou hľadačských postupov, prešľapov, inšpirácií a – perspektív! Takto zdanlivo absurdné slovné spojenie v názve projektu dostalo skutočný význam.

Mgr. Martin Ondrejka