TIEŇ VÍŤAZNÉHO OBLÚKA

Takmer pol roka sme riešili úlohy, zháňali informácie, vyrábali model, a za to len jedna cesta do Múzea krásnych umení a budapeštianskej ZOO 3. 6. 2013. Žiadne peniaze, žiadne ceny. Ale keď vás vodia antickými zbierkami pre bežného smrteľníka v ten deň zatvoreného múzea, ktoré ste dosiaľ poznali len z kníh, stará sa o vás profesorka klasickej archeológie a na váš výtvor sa chodia na výstavu pozerať študenti archeológie, je to sila!

Toto je text e-mailu, ktorým nám oznámili výsledky:

Vážený pán učiteľ!
Gratulujeme Vám i Vášmu družstvu, ktoré sa úspešne zúčastnilo korešpondenčnej súťaže „Tieň víťazného oblúku“ organizovanej v školskom roku 2012/2013 Múzeom krásnych umení v Budapešti a Trnavskou univerzitou v Trnave. Hodnotenie zaslaných súťažných prác sme ukončili a zároveň získali konečné výsledky súťaže. Na konci tohto emailu si môžete konečné výsledky prečítať. Družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach v oboch kategóriách, budú našimi hosťami počas jednodňového pobytu v Budapešti.
Súťažné hárky hodnotili počas súťaže dve od seba nezávislé poroty. Porotcami boli Nóra Böhler, historička umenia a klasická filologička – Flóra Kevély, egyptologička – Éva Birkás, muzejná pedagogička a Kornél Schumann, klasický filológ. Súťažné diela hodnotili i Johanna Bárdová, grafička a výtvarníčka – Andrea Ďurianová, klasická archeologička – Lucia Nováková, klasická archeologička a Árpád Miklós Nagy, vedúci Antickej zbierky.

Do súťaže sa zapojilo celkom 308 družstiev z dvoch krajín. Z nich 188 (takmer 3300 súťažiacich) zaslalo všetky štyri súťažné hárky a 167 družstiev zhotovilo aj model oblúka.
Po spočítaní bodov jednotlivých súťažných družstiev a po ich viacnásobnom skontrolovaní Vás i Vaše družstvo s radosťou informujeme, že ste v korešpondečnej súťaži získali v rámci kategórie 8.-1. roč. získali 2. miesto. Víťazné družstvá okrem iného získajú ako dar jednodňový pobyt v Antickej zbierke Múzea krásnych umení v Budapešti a v ich pracovnej dielni. Zároveň by sme Vás radi pozvali aj na výstavu víťazných oblúkov v priestoroch Trnavskej univerzity, ktorá bude slávnostne otvorená    31.5 o 14:00 v Átriu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 24. Informujte nás prosím o Vašom prípadnom záujme zúčastniť sa tohto otvorenia – v prípade záujmu zašlite presný menný zoznam žiakov i pedagogického dozoru. Možno by sme dokázali zabezpečiť dopravu pre Vás a Vaše družstvo i v prípade účasti na výstave.
Aj touto cestou blahoželáme Vám a Vašim žiakom k dosiahnutým výsledkom! Ďakujeme, že ste v priebehu súťaže na úkor Vášho voľného času venovali pozornosť Vašim žiakom a pomáhali im pri práci. Tešíme sa na skoré stretnutie v Budapešti!

Výsledky:

5. – 7. ročník

1. Základná škola Ferenca Erkela, Budapešť: 6.-7.roč., Szenátori – 395,5 b.
2. Základná škola Františka II. Rákocziho, Romhány: 5.roč., Lieska – 349,5 b.
3. Hudobná a tanečná škola Aelie Sabiny, Budapešť: 5.roč., Harrer II. – 348 b.
3.Gymnázium Kazimíra Batthyányho, Szigetszentmiklós: 6.roč., Nutellus2 – 347,5 b.

8. – 1. ročník

1. Odborná záhradnícka škola Gyulu Magyara, Budapešť: 9.-1.roč., Centurióni – 379,5 b.
2. Gymnázium pre ŽSPI, Kremnica: 3.G, Woland – 371,5 b.
3. Gymnázium Detva, Detva: 1.roč., Milovníci múdrosti – 356,5 b.