Práca hrou

Aj v tomto školskom roku sme ponúkli učiteľom a  žiakom z 1. ZŠ v Kremnici, aby si vyučovanie v predmetoch technika a pracovné vyučovanie vyskúšali u nás, v našich dielňach a s našimi žiakmi v odbore stolár – práca s drevom, kuchár – príprava jednoduchých pokrmov a krajčír – práca s textíliami.

Prvé spoločné práce sa uskutočnili v priestoroch kuchárskej dielne. Žiakom 5. A. sa venovali žiaci 3. KCH pod vedením p. Májika. Žiaci si vyskúšali  prácu s kysnutým cestom a vytvorili si jarné kvietky.

Spoločné praktické vyučovanie na našej škole sa uskutoční v niekoľkých etapách počas celého školského roka.

BA