Práca hrou

V tomto školskom roku sme ponúkli učiteľom a  žiakom z 1. ZŠ v Kremnici, aby si vyučovanie v predmetoch technika a pracovné vyučovanie  vyskúšali u nás, v našich dielňach a s našimi žiakmi v odbore stolár – práca s drevom, kuchár – príprava jednoduchých pokrmov a krajčír – práca s textíliami.

Prvé spoločné práce sa uskutočnili v priestoroch stolárskej  dielne, kde si žiaci vyskúšali svoje zručnosti pri práci s drevom(brúsenie a maľovanie vianočných ozdôb) a v priestoroch kuchárskej dielni práca s cestom (pečenie a zdobenie perníkov). Spoločné praktické vyučovanie na našej škole sa uskutoční v niekoľkých etapách počas celého školského roka.

ZA