Prednáška na tému HIV/AIDS

28. november 2017

Žiaci 2.G, 1.NS, 4.TIS, 1.KCH a 3.KCH zaplnili triedu č.13, aby sa zúčastnili  prednášky spojenej s besedou na tému HIV/AIDS. Veľmi zaujímavo a pútavo ju pripravila pani Malatincová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom.

Ako všetci vieme, AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska (má stúpajúcu tendenciu) a každého jedného z nás. Prednáškou sme si pripomenuli 1. december – Svetový deň boja proti AIDS. Pre žiakov je dôležité vedieť, ako sa proti tejto chorobe chrániť, keďže prognóza ochorenia nie je priaznivá a ľudia AIDS stále podceňujú. Žiaci mali o danú problematiku záujem a živo s pani Malatincovou debatovali.

Prednáška sa uskutočnila v rámci kampane Červené stužky, ktorej cieľom je solidarita, nádej a podpora poskytnutá chorým na túto chorobu.

TA