Prezentácia nábytkárskych výrobkov v grafickom programe TurboCAD

Trh práce si v dnešnej dobe vyžaduje odborníkov, ktorí ovládajú prácu s grafickými systémami. Budúci maturanti študijných drevárskych odborov: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a nadstavbového štúdia drevárska a nábytkárska výroba dňa  7.5. 2015 prezentovali svoje práce v grafickom programe TurboCAD pred budúcimi stolármi a pedagógmi odborných predmetov. Grafický program TurboCAD je jeden z viacerých programov, pomocou ktorého mohli žiaci na profesionálnej úrovni modelovať, vizualizovať 3D modely, navrhnúť interiér a vytvárať výkresovú dokumentáciu.

V súčasnosti práce s výkresovou dokumentáciou prebiehajú najmä digitálnou formou, preto našim cieľom bolo vytvoriť pre žiakov drevárskych maturitných odborov v predmete grafické systémy priestor, kde by mohli získať, čo najväčšie množstvo odborných informácií, ktoré budú môcť neskôr využiť vo svojej práci.