PREZENTÁCIA V POV

Dňa 18. marca 2015 sa priestoroch budovy POV uskutočnila prezentácia nových priestorov v kuchárskom odbore. Žiaci 3.KCH pripravili ovocný punč a žiaci 3.PJ pripravili pohostenie pre žiakov odboru murár a stolár / jablkovo-orechový koláč a malé pizze/. Ďakujeme majstrom a žiakom odboru murár a odboru stolár za krásne priestory pre praktické vyučovanie.