Projekt Oveľa viac

Naša škola úspešne zrealizovala a realizuje množstvo rôznych projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ či z Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Tento školský rok prebehol aj projekt pod názvom Oveľa viac, ktorý bol v grantovom programe Nadácie Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. V druhom kole sme sa umiestnili na treťom mieste a získali „len“ tristo euro.

Cieľom projektu bolo efektívne zapojiť našich žiakov z odborov murár, stolár, technicko-informatické služby so zameraním na odevníctvo, zamestnancov a priateľov školy do aktivít na dobrovoľníckej báze, rozvinúť ich potenciál a zlepšiť a skultúrniť prostredie, v ktorom sa vzdelávajú, pracujú a prežívajú až 60% života a tým ich naučiť rešpektovať, oceniť a vážiť si spoločne nadobudnuté hodnoty, čo môžu neskôr aplikovať v domácom prostredí a tak meniť spoločnosť.

Za získané financie sa nám podarilo vymeniť časť podlahovej krytiny za dlažbu. Aby sme naplnili naše vízie, o skultúrnení spoločných priestorov, získali sme vďaka Nadácii SLOVALCO ďalšie financie, ktoré nám umožnia zrekonštruovať plánovanú časť. Taktiež sme sponzorsky získali od firmy Brik, a. s. sedačky, ktoré umocnia našu premenu.

Ak sa nám podarí vytvoriť spoločne niečo krásne, čo vidíme, zmeníme to podstatné, čo škola má zmeniť. Myslenie človeka, jeho pohľad na riešenie osobných potrieb a problémov. Takáto investícia nám môže poskytnúť nielen pocit zmysluplnosti z vykonanej práce, pocit spolupatričnosti, zdokonalenie životného prostredia a zvýšenie atraktívnosti vzdelávania, ale môže oveľa viac. Môže zmeniť ľudské životy.

Ukončením tohto projektu nekončíme, ale naopak, pokračujeme. Pokračujeme v prekonávaní sociálnych a ekonomických bariér a stereotypov v myslení nielen žiakov.

SK