Projektové vyučovanie v predmete ekonomika

Dňa 20. júna 2017 sa uskutočnila prezentácia projektu, ktorý bol realizovaný na vyučovaní odborného predmetu ekonomika so zameraním na personálnu činnosť podniku prostredníctvom projektového vyučovania. Cieľom tohto projektu bolo upevnenie vedomostí z oblasti personálnych činností, získanie zručností vyhotovovaním písomností z personálnej oblasti,  vyhľadávanie informácií na webe, ich triedenie, spracovanie, ovládanie práce v programe MS Word, rozvoj komunikačných zručností žiakov a  prezentácia výsledkov.

                                                                                                                                  LO