Netypické stavebné práce

Keďže všetci vieme, že sa opravuje cesta 1. triedy smerom na Kremnické Bane, rozhodli sme sa, že sa pôjdeme pozrieť, aké stavebné práce sa tam práve realizujú.

Naši murári mali možnosť vidieť práce, s ktorými sa bežne nestretnú: injektáž zeminy, stavbu veľkých oporných múrov, úpravu koryta potoka pod cestou, špeciálne debnenie na betonáž, či nie celkom bežné stavebné stroje.

Preto, aj keď oprava cesty mnohým vodičom znepríjemňuje život, murárov obohatila o nové poznatky.

                                                                                                                                           ČL