Svetový deň výživy

Pri príležitosti Svetového dňa výživy žiaci (2.PJ triedy) po roku opäť pripravili množstvo zdravých a chutných jedál pre všetkých prvákov našej školy. K lepšiemu uvedomeniu si a zhodnoteniu našich zaužívaných stravovacích návykov nám všetkým pomohla aj odborná prednáška zameraná na zdravú výživu detí a mládeže p. Malatincovej z RÚVZ v Žiari nad Hronom.