Svetový deň výživy

Svetový deň výživy sme si na našej škole  pripomenuli dňa 19. 10. 2022 prednáškou pre 1. ročníky s p. Malatincovou z RÚVZ v Žiari nad Hronom, zameranou na tému Stravovanie detí a mládeže .

Zdravá výživa je prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Medzi najčastejšie ochorenia spájané s nevhodnou výživou patrí obezita, kardiovaskulárne, nádorové a metabolické ochorenia. Vzniku takýchto ochorení môžeme zabrániť aj my sami vhodnou stravou.

Prednáška bola preto spojená s degustáciou zdravých jedál z ovocia a zeleniny, ktoré pripravili žiaci 4. KCH a 2. PJ pod vedením majsteriek OVY.

ZA