Trh práce

V rámci karierového poradenstva sa dňa 14. novembra 2019 uskutočnila prednáška na tému Trh práce a jeho požiadavky. Medzi žiakov tried 1. KCH, 2.KCH, 3. KCH a 4. G prišiel pán Mgr. Peter Csóri, PhD. z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Banskej Štiavnice, ktorý im vysvetlil rozdiel medzi trhom a trhom práce, aké požiadavky musí trh práce spĺňať a obsahovať. Vysvetlil im rozdiel medzi otvoreným trhom práce a uzatvoreným /skrytým/ trhom práce. Pri kladení otázok žiaci živo reagovali.

TA

                                                                                                                             

   TA