ZUČ Bratislava

Získali sme hlavnú cenu

na 24. ročníku celoslovenskej  prehliadky ZUČ sluchovo postihnutých detí a mládeže .

 

Dva dni súťaženia a mesiace práce a prípravy stáli za to. V dňoch 28. 4.  –  1. 5. 2016 sa žiaci v zložení  Antónia  Muchová, Monika  Horváthová, Stanislava  Toráčová zúčastnili 24. ročníka ZUČ sluchovo postihnutých detí a mládeže v Bratislave, ktorý organizuje Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom.

Po príchode do Bratislavy sa všetci účastníci ubytovali v ZŠI pre SP Drotárska ul., ktorá sa už niekoľko rokov spolupodieľa na organizovaní tejto akcie.

V piatok ráno sa začal náročný deň pre všetkých. Okrem skúšok prebehla aj súťaž v kategórii mladších žiakov . Popoludní sa všetci súťažiaci zúčastnili  workshopu, kde ich Cirkus – kus  naučil žonglovať a stavať pyramídy.  Bohatý program večer ukončil benefičný koncert  Počuť srdcom, ktorý pripravil Vlado Kulíšek s rôznymi známymi, menej známymi umelcami.

Ďalší deň pokračovali súťaže v kategórii starší žiaci a mládež. Všetky vystúpenia prebehli na doskách divadla Aréna. Naši žiaci súťažili v kategórii pantomíma – malé skupiny pod názvom Dve dámy vo vlaku,  kde získali hlavnú cenu.

Program súťažnej prehliadky zaujal všetkých prítomných, najmä svojou pestrosťou žánrov, bezprostredným vystúpením súťažiacich a v neposlednej miere aj dobrým zvládnutím organizačného zabezpečenia podujatia.

Z prehliadky sme všetci odchádzali s pocitom uspokojenia a s presvedčením, že práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je pre nás odmenou.

Vilma Schwarzová