Zvíťazili sme

Ako ten čas letí!

V dňoch 9. – 12. 5. 2019 sa v Bratislave uskutočnil 27. ročník Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím. Festival ZUČ je najvýznamnejšou súčasťou práce Nadácie Vlada Kulíška Počuť srdcom, ktorej poslaním je pomoc pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže so sluchovým postihnutím. Festivalu sa zúčastnili aj žiaci našej SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici.

Scénická časť podujatia sa konala v bratislavskom divadle Aréna. V kategórii pantomíma – malá skupina súťažili žiaci Miroslav Pažický a Marek Šarkozi s vystúpením pod názvom Jablko, získali 1. miesto a hlavnú cenu. V kategórii rôzne vystúpil Marek Šarkozi so scénkou Upratovač, získal čestné uznanie. V celkovom hodnotení stredných škôl sme sa stali víťaznou školou.

Program súťažnej prehliadky zaujal všetkých prítomných najmä pestrosťou žánrov, bezprostredným vystúpením súťažiacich a v neposlednej miere aj dobrým zvládnutím organizačného zabezpečenia podujatia.

Piatkový večer bol venovaný benefičnému koncertu Počuť srdcom, večer bol plný emócií, zábavy a úžasných výkonov.

Z Bratislavy sme si odniesli okrem spomínaných ocenení aj veľa zážitkov a nových priateľstiev. Práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je pre nás odmenou.

Mgr. Vilma Schwarzová