19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem

Každoročne sa v našom hlavnom meste koná podujatie pod názvom Medzinárodný veľtrh cvičných firiem.  19. ročníka sme sa po prvýkrát ako súťažiaci zúčastnili aj my, žiaci 5. TIS, s našou firmou Deafihla, s. r. o. Každý z nás priložil ruku k dielu a vznikol stánok, originálny katalóg, logo a letáky. Zdokonaliť našu firmu tak, aby sme ju mohli ísť prezentovať až do Bratislavy, nebolo jednoduché, ale nakoniec sa nám to s pomocou pani učiteľky Mgr. Martiny Skaličanovej a vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis podarilo.

Veľtrh sa konal v dňoch 9. –  11. novembra 2016 v priestoroch strediska medzinárodných veľtrhov a súťaží Incheba Expo Bratislava.  Prvý deň sme stánok postavili a ďalší deň sme už začali naplno obchodovať. Verejnosti sme predstavili našu firmu a katalóg s kolekciou Picasso na jar/leto 2017, v prípade záujmu sme vystavili objednávku. A záujem veru bol. Našu firmu sme prezentovali aj na pódiu v slovenskom a anglickom jazyku a v posunkovej reči, toto bola pre nás asi najnáročnejšia časť, ale zvládli sme aj tú.

Na tretí deň prišlo vyhodnotenie súťaží cvičných firiem, ktoré sú súčasťou veľtrhu. Boli sme neskutočne napäté a netrpezlivé, či si odnesieme cenu v niektorej zo siedmich kategórií. A stalo sa! V kategórii logo cvičnej firmy sme obsadili 2. miesto a v kategórii katalóg cvičnej firmy sme postúpili do užšieho výberu. V silnej medzinárodnej konkurencii vyše šesťdesiatich cvičných firiem sme celkovo obsadili siedme miesto, je to veľký úspech.

Plný dojmov, inšpirácií a nápadov sme sa vrátili domov. Veríme,  že naši mladší spolužiaci v odbore TIS, budú viesť našu cvičnú firmu v nasledujúcich rokoch rovnako úspešne .

Sisa (5. TIS)