20. veľtrh cvičných firiem alebo Nič nie je zadarmo

Nič nie je zadarmo, a preto, keď sme sa rozhodli zúčastniť na 20. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom, nasledovala dôkladná príprava. Nebola to jednorazová záležitosť. Niekoľko mesiacov sme sa snažili vytvoriť čo najzaujímavejšiu firmu, ktorá by sa odlišovala od tých, ktoré sú skoro stále o tom istom. Pani učiteľka Skaličanová prišla s nápadom poňať stánok a celú kolekciu dámskeho oblečenia v štýle Picasso. Bola to dobrá inšpirácia a každý z našej triedy prispel k tomu, aby konečný výsledok stál zato. Finančné prostriedky na zrealizovanie našich nápadov sme získali od Nadácie Pontis.

A tak sme sa 7. apríla 2016 ( vo štvrtok) vybrali do Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom. Celé to prebiehalo v príjemnom duchu, záujemcom sme predstavili našu firmu, ukázali sme naše výtvory v katalógu, prezentáciu a ponúkli im malé občerstvenie. Súťažilo sa v piatich kategóriách – najlepšia elektronická prezentácia, najlepší slogan, najlepší stánok, najlepšie logo a najlepší katalóg cvičnej firmy. My sme vyhrali špeciálnu cenu Slovenského pedagogického nakladateľstva – Mladé letá. Po jej udelení sme si mohli povedať, že všetka tá snaha stála zato a sme radi, že sme mali možnosť sa takejto akcie zúčastniť.

Sisa (4.TIS)