Denník Anny Frankovej

11. apríl 2019 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Návšteva divadelného predstavenia je pre nás vždy malým sviatkom. Ešte väčším sa stáva, keď ide o originálne a dojímavé spracovanie silnej témy a takým dramatizácia režisérky Júlie Rázusovej nepochybne je.

OJ