Exkurzia Kremnické Bane- stolári

       Dňa 13. 5. 2015 murári a stolári absolvovali plánovanú exkurziu na Kremnických Baniach. V rámci exkurzie žiaci navštívili v stolársku dielňu  u živnostníka, kde sa oboznámili so strojmi na, ktorých pracuje.

Ďalej sme si pozreli prebiehajúcu rekonštrukciu stajní, kde sa aktuálne čistil skelet pieskovaním, čo bolo pre chlapcov veľmi zaujímavé. Pokračovali sme v stavebninách, kde si chlapci okrem materiálov mohli pozrieť aj stavebný stroj. Na záver sme navštívili pílu, kde si žiaci pozreli opracovanie dreva, sušičku a výrobu paliet.

   Exkurzia sa vydarila, lebo okrem nových poznatkov ktoré chlapci získali, sme mali aj peknú turistickú vychádzku.