Žiacky projekt

Dňa 21. mája 2015 prebehla prezentácia žiakov 3.PJ na tému : „Tvorba učebnej pomôcky – KORENINY“.Žiaci na odbornom výcviku vytvorili nástenky s rôznymi druhmi korenín, ktoré využívajú pri príprave jedál a prezentácie o koreninách a povzbudivých pochutinách v predmete Výživa, ktoré prezentovali všetkým spolužiakom kuchárskeho odboru.