Fašiangy v škole

Dňa 9. 2. 2018 aj do našej školy prišiel  fašiangový sprievod.

Žiaci kuchárskeho odboru pripravili fašiangové šišky  pre spolužiakov a zamestnancov školy.

Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou (Škaredou) stredou. Potom nasleduje 40-dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa rozlišovali krátke a dlhé fašiangy. Žartovne sa hovorilo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá. V slovenskom prostredí to bolo dané aj roľníckou kultúrou. Hoci sa gazdovia už pripravovali na jarné práce, ešte nebolo veľa roboty, takže okrem priadok a páračiek bol čas aj na svadby. Trvali dlhšie ako dnes a bola to slávnosť nielen rodiny, ale celej dediny.

BA