Exkurzia v nábytkárskej firme

V utorok 6. 2. 2018 sa žiaci učebného odboru stolár a študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Brik, a.s. Kremnica.

Po príchode do firmy sme boli informovaní o histórii firmy a výrobe jednotlivých druhov nábytku. Potom nás p. výrobný riaditeľ previedol cez výrobnú halu, kde sme  mali možnosť  oboznámiť sa s jednotlivými procesmi výroby. Hlavným cieľom našej exkurzie bolo zamerať sa na prácu CNC strojov.

                                                                                                                      Žiaci 4.S, 1.NS, 2.NS