Finančná olympiáda – I. kolo

FINANČNÁ OLYMPIÁDA  je  finančná vedomostná súťaž určená študentom  stredných škôl. Študenti majú príležitosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a súťažiť o MacBook pre seba, ale i finančný príspevok 2000 eur pre svoju školu.

Súťaž prebieha v troch kolách, ktoré postupne čoraz náročnejším spôsobom preveria  znalosti študentov vo finančnej problematike. Prvé dve kolá budú realizované formou online testu, počas ktorého môžu študenti využívať akékoľvek dostupné pomôcky. 20 najúspešnejších riešiteľov sa stretne v apríli 2018  vo finálovom kole.

I. kolo  finančnej olympiády odštartovalo   20. novembra 2017 a prebehlo formou online testu.  Študent, ktorý sa po absolvovaní I. kola online testu rozhodol zapojiť do súťaže, vyplnil registračný formulár, kde uviedol údaje o sebe a o svojej škole. Do druhého kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola.

Do druhého kola finančnej olympiády z našej školy postúpili: Simon Čakloš, Ivan Glézl, Kristína Berková, Kristína Frzonová, Adrián Kučera, Nikoleta Knappová, Daniel Trokšiar, Anton Petrovič, Martin Mucha, Filip Volák, Dávid Donoval.

Postupujúcim študentom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v druhom kole.

LO