Kremnické jablko 2023

V Mestskom kultúrnom stredisku Kremnica sa konala v dňoch od 4. 10. 2023 do 6. 10. 2023 tradičná výstava ovocia a zeleniny s názvom Kremnické jablko.

Naša škola sa prezentovala aj tento rok výrobkami žiakov odborov stolár, PJ a SDP. Všetky zúčastnené školy dostali ďakovné listy za účasť.

                                                                                                       BA