Posledné zvonenie

Dňa 15. júna 2017 poslednýkrát zazvonilo žiakom 4. KCH, 3. PJ a 3. MR. Po slávnostnom príhovore pána riaditeľa, odovzdaní koncoročných vysvedčení triednymi učiteľkami, sa žiaci týchto ročníkov rozlúčili so svojimi vyučujúcimi a so všetkými žiakmi školy. Čakajú ich už len záverečné skúšky, ktoré definitívne ukončia ich pobyt na škole.

TA