Varenie gulášu v prírode

Dňa 14. 6. 2017 sa uskutočnila tradičná kuchárska akcia Varenie gulášu v prírode.  Akcie sa zúčastnili všetci žiaci SOŠ odboru kuchár a OU odboru obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál pod vedením svojich majstrov odbornej výchovy.

Žiaci Ľ. Ciglan zo 4.KCH a F. Varga z 3.KCH pod dozorom majstra OVY p. Májika navarili skvelý guláš. Atmosféru gulášovej akcie sme si spríjemnili pri ohníku  rôznymi slovnými hrami a športom.

Tešíme sa o rok na varenie v prírode!

BA