Obchodovanie s ľuďmi

Po obchode so zbraňami a drogami patrí obchod s ľuďmi medzi najlepšie vynášajúce trestné činnosti. Tieto slová použila v úvode svojej prednášky, ktorá sa uskutočnila dňa 9. marca 2018 pre všetkých žiakov odborného učilišťa, kpt. Ing. Silvia Filusová z OR PZ SR zo Žiaru nad Hronom.

          Obchod s ľuďmi je fenomén s dosahom prekračujúcim hranice jednotlivých štátov. Stále prevažuje obchodovanie za účelom sexuálneho vykorisťovania skrytého za ponukou lukratívnej práce napr. čašníčok, barmaniek, au-pair uverejnených formou inzerátu, ale môžu byť aj kontaktované pracovnými agentúrami. Obchodníci s ľuďmi zaobchádzajú so svojimi obeťami ako s vecami. Každá osoba má svoje práva a pri obchode s ľuďmi im boli tieto práva odobraté.

          Prednáška sa stretla u žiakov s veľkým ohlasom, žiaci sa živo zaujímali o danú tému, kládli množstvo otázok súvisiacich s danou problematikou.

                                                                                                                                     TA