Súdne pojednávanie na Okresnom súde v Žiari nad Hronom

Dňa 16. mája 2018 sa žiaci 4. TIS, 1. NS, 1. KCH, 2. KCH a 3. KCH zúčastnili hlavného pojednávania vo veci ublíženia na zdraví s výtržníctvom na Okresnom súde v Žiari nad Hronom. Obvineného priviezla eskorta a o jeho vine rozhodoval senát. Osobná účasť žiakov na súdnom pojednávaní je vždy veľkým prínosom k rozšíreniu teoretických vedomostí žiakov, ktoré nadobúdajú na hodinách občianskej a právnej náuky.

                                                                                                                                            TA