Súťaž v učebnom odbore murár

Dňa 17. mája 2018 sa naši žiaci Erik Hakel z 2. MR a Stanislav Heldes z 3. MR zúčastnili v Hlohovci na Celoštátnej súťaži teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov odborných učilíšť Slovenskej republiky v učebnom odbore murár.

Súťaž pozostávala z teoretickej časti (testu) a praktickej časti (murovania tehlového muriva z plných pálených tehál). V konkurencii 13 družstiev skončili na peknom 7. mieste.

Zo súťaže sa chlapci vrátili spokojní a bohatší o nové skúsenosti.

                                                                                                                                                                            ČL