VEĽKÁ NOC v kuchárskom a stolárskom odbore

V dňoch od 3. apríla do 7. apríla 2017 na našej škole prebehol  Veľkonočný týždeň  počas, ktorého žiaci z kuchárskeho a stolárskeho  odboru  prezentovali  netradičné  výrobky spojené  s Veľkou nocou.

BA