Kontakt

SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna                                                                           Kutnohorská 675/20, 96701 Kremnica
Tel: 045/6743696, 0948 671103