Return to Rok 2014

Objednávky 2014

Popis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1.  materiál na údržbu  300 €  14. 1. 2014  Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 96701 KremnicaIČO: 33332096  Jana Kantáriková, hospodárka
2. elektro materiálna údržbu  na rok 2014 do 500 €  16. 1. 2014  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 KremnicaIČO: 34610863  Jana  Kantáriková, hospodárka
3.  pracovné oblečenie,a pomôcky  120 €  21. 1. 2014  Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4,965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929963  Jana Kantáriková, hospodárka
4 zasklenie okien 60 € 21. 1. 2014 Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83,965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 17797349 Jana  Kantáriková, hospodárka
5 oprava magnetofónu- storno (oprava  z fin.hľadiska nevýhodná) 30. 1. 2014 DKSB, Kozačeka 11, Zvolen Jana Kantáriková, hospodárka
6 pranie prádla na rok 2014 – do 600 € 7. 2. 2014 Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, dolná Trnávka 107,PSČ: 966 21, IČO: 46318593 Jana Kantáriková, hospodárka
7  nákup tlakových  ventilov na pisoáre  85 €  6. 3. 2014  Lumat spol. s. r. o. Partizánska 24/161,965 01 Žiar nad Hronom  Jana Kantáriková,  hospodárka
8  obed pre zamestnancov školy a ŠI pri príležitosti Dňa učiteľov  638,82 €  20. 3. 2014  Michal Košík, Kollárová 566, 967 01 Kremnica, IČO. 43515428 Jana Kantariková, hospodárka
9  nákup ochranných pracovných pomôcok  37 €  24. 3. 2014  Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969  Jana Kantariková, hospodárka
 10  UP pre odbor kuchár – súťaž OU  240,77 €  10. 4. 2014  AZM s. r. o. Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35816023  Jana Kantáriková, hospodárka
 11  ceny pre víťazov – súťaž OU  42,60 €  23. 4. 2014  Roman Bereš – Cyklo Santé, P. Krížku 386/11, 967 01 Kremnica, IČO: 17024307  Jana Kantáriková, hospodárka
12 papiernícky tovar a čístiace potreby  na súťaž OU 29,22 € 23. 4. 2014 Lusila, s.r.o. slavkovská 708, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485608 Jana Kantáriková, hospodárka
13  nákup  utierok – súťaž OU  74,71 € 24. 4. 2014 Sukrodev – Š. Drozd, Kremnica  Jana Kantariková, hospodárka školy
14 ceny pre víťazov – súťaž OU 76,97 € 24. 4. 2014 František Majtán – Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11790547 Jana Kantáriková, hospodárka
 15  sklokeramický sporák  – súťaž OU 250 €  29. 4. 2014  František Majtán – Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11790547  Jana Kantariková
hospodárka
16  nákup obkladačiek, umývadlo so sifónom  156,70 €  12. 5. 2014  Lasselsberger, s.r.o. Stará Vajnorská 1900/12, 831 04 Bratislava, IČO: 46450963 Jana Kantáriková, hospodárka
 17  nákup farieb a maliarskych potrieb  450 €  13. 5. 2014  Farby-laky, Sekaj, 967 01 Kremnica jana Kantáriková,

hospodárka

 18  školenie na prácu vo výškach  60 €  15. 5. 2014  Domo-Protection, Mičinská ceta 9, 974 01 Banská Bystrica  Jana Kantáriková, hospodárka
 19  nákup zdravotníckeho materiálu  69,64 €  20. 5. 2014  Kremnica pharm s. r. o. , Moldavska cesta 8/A, 040 11 Košice Jana Kantáriková, hospodárka
 20  revíziu el. energie a bleskozvodov  800 €  21. 5. 2014  J.T.B. spol. s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka  Jana Kantáriková, hospodárka
21 príprava auta na STK 163,80 € 26. 5. 2014 3 Miko s.r.o. Bartošová Lehôtka 120, 967 01 Kremnica, IČO: 36053724 Jana Kantáriková, hospodárka
 22.  zasklenie okien  30 €  18. 6. 2014  Stas Valach, Svätokrížske námesie, 965 01 Žiar nad Hronom  Jana Kantáriková, hospodárka
 23  nákup obkladačiek  40 € 18. 6. 2014  Lasselberger, Lehôtka pod Brehmi  Jana Kantáriková, hospodárka
24  nákup keramických tabúľ  324€ 19. 6. 2014 Educas s.r.o. Hloža 1221, 018 61 Beluša  Jana Kantáriková, hospodárka
 25  oprava školského auta ZH 793 AJ  58 €  25. 6. 2014  3 Miko s.r.o. Bartošová Lehôtka, 967 01 Kremnica  JanaKantárikováhospodárka
 26  objednávka štúdijných preukazov 20 €  11. 7. 2014  Enigma publishing s.r.o. , Hurbanova 15, 949 01 Nitra Jana Kantáriková, hospodárka
 27  objednávka el. prietokového ohhrievača  120 € 27. 8. 2014 Lumat, 965 01 Žiar nad Hronom  Jana Kantáriková, hospodárka
 28  prezutie pneukatík na školskom aute  30 €  3. 9. 2014  Pneuservis Pribyl Kvetoslav, 967 01 Kremnica  Jana Kantáriková, hospodárka
29 materiál na údržbu a pre odbor murár 1500 € 03. 9. 2014 Stavebniny  Karol Mazúr – Kami, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica Jana Kantáriková, hospodárka
30 nákup osobného automobilu Peugeot 14 490 € 3. 9. 2014  Auto Print s.r. o. , Tulská 8515/8, 960 01 Zvolen, IČO: 31584080 Jana Kantáriková, hospodárka
31 nákup zásobníka na príbory 50 € 9. 10. 2014 Sandrik s.r.o. Berdorf, 966 81 Žarnovica Jana Kantáriková, hospodrárka
32 nákup hoblovacích nožov 180 € 9. 10. 2014 Železiarstvo Páleníik, Svätokrížske námestie, 965 01 Žiar nad Hronom Jana Kantáriková, hospodárika školy
33 odvoz materiálu a ludí – projekt Nadácia Pontís 400 € 9. 10. 2014 Miroslav Lupták – GAZ, Nevolné 62, 967 01 Kremnica Jana Kantáriková, hospodárka školy
34 elektronická aukcia – nákup zemného plynu 150 € 9. 10. 2014 Zatagroup software s.r.o. Zvolenská 4014/31, 036 01 Martin Jana Kantáriková, hospodárka školy
35 nákup utierok 100 € 14. 11. 2014 Súkrodev – Štefan Drozd, 967 01 Kremnica Jana Kantáriková, hospodárka školy
36 zviazanie kroniky 57 € 21. 11. 2014 Knihviazačstvo – KOZET, ul. SNP 967 01 Žiar nad Hronom Jana Kantáriková, hospodárka školy
37 revíziu kotolne a tlakových nádob 644 € 25. 11. 2014 Ters- systém, Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom Jana Kantáriková, hospodárka školy
38 nákup pracovného oblečenia a OOPP 800 € 26. 11. 2014  Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka 502/4,965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929963 Jana Kantáriková, hospodárka školy
39 umývací drez do kuchyne 220 € 3. 12. 2014 EM Consulting, spol. s.r.o. Kalinčiakova 2, 974 05 B. Bystrica Jana Kantáriková, hospodárka školy
40 certifikované meranie spotreby paliva na školskom aute 300 € 8. 12. 2014 Škrobánek, poľnohospod. ul. Teplička nad Váhom Jana Kantáriková, hospodárka školy
41 oprava el. rúry v budove POV 60 € 12. 12. 2014 Pemeslo- Stav s.r. o. 965 01 Žiar nad Hronom Jana Kantáriková, hospodárka školy
42 objednávka na čipovací systém do ŠJ 1100 € 16. 12. 2014 Soft-Gl. s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice Jana Kantáriková, hospodárka školy
43 náter plechovej strechy v budove POV 5135 € 19. 12. 2014 Ján Mazúr, továrenská 648/5, 967 01 Kremnica Jana Kantáriková, hospodárka školy
44 materiá + práca – oprava  el. kúrenia v budove POV 10 513 € 19. 12. 2014 Igor  Bosák, Komenského 395/16, 965 01 Žiar nad Hronom Jana Kantáriková, hospodárka školy