Return to Register zmlúv, faktúr, objednávok

Rok 2012

Zákonom predpísané údaje o vyhotovenej objednávke alebo doručenej faktúre sa povinne zverejňujú v štrukturovanej forme.


  • Faktúry
  • Objednávky
  • Zmluvy

 

 

 

Faktúry 2012

Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa) Identifikácia …

Objednávky 2012

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPH Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO – nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala …

Zmluvy 2012

Všetky zmluvy sú od 1.1.2012 zverejnené v centrálnom registri zmlúv.   Popis zmluvy                                                                       Druhá zmluvná strana           …