Category: Oznamy

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022 ( piatok)

Stretnutie po viac ako 50-tich rokoch

Vždy nás veľmi poteší návšteva našich bývalých študentov, ich spomienky, životné osudy, úspechy…

Koniec šk. roka 2021/22

Prajeme vám krásne prežitie letných prázdnin, plné zdravia a oddychu. Tešíme sa na vás v septembri v novom šk. roku

Malá ukážka koncoročných aktivít žiakov.

A sú z nás vyučení kuchári…

Po štyroch rokoch nášho snaženia sa a dvoch dňoch stresu a nervového vypätia, máme už výučný list konečne v našich rukách. Ďakujeme za všetko. 4. KCH

Kritéria prijímacieho konania na školský rok 2022/2023

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022

Koniec šk. roka 2020/21

Prajeme vám krásne prežitie letných prázdnin, plné zdravia a oddychu. Tešíme sa na vás v septembri v novom šk. roku. 

 

Kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022

T

ZMENA !!!

Na základe upraveného rozhodnutia ministra školstva, obmedzenia sa netýkajú špeciálnych stredných škôl. To znamená, že od 13. 10. 2020 prebieha riadne vyučovanie na našej škole.

12. 10. 2020 – bolo udelené žiakom riaditeľské voľno 

Povinnosť pre rodičov:

Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia  (písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti).

 

Hodina informatiky online

Dnes, na MDD, sme mali hodinu informatiky online prostredníctvom ZOOM.

Pripravili sme sa na webinár HOAXY NA  INTERNETE  pre žiakov a študentov, ktorý absolvujeme v najbližších dňoch.

                                                                                                              Žiaci 4.G