Category: Oznamy

Aj k nám prišiel Mikuláš…

Stretnutie po 40-tich rokoch

Jarné upratovanie

V rámci každoročného jarného upratovania verejných priestranstiev v meste Kremnica a pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme sme  sa aj my zapojili do spoločného upratovania a urobili naše mesto čistejším a krajším. Upravili sme si aj kvetinové záhony a vyzbierali odpadky  v okolí školy.

Riaditeľské pochvaly

Vyhodnotenie 1. polroku školského roku 2022/2023 bolo výnimočné. Pretože až 8 žiakov získalo pochvalu od riaditeľa školy.
Za reprezentáciu školy pri príležitosti 100. výročia založenia SOŠ:
Maxim Majer 4.KCH
Róbert Suchý 4.KCH
Patrik Meszároš 3.S
Erik Zlichovec 2.S
Samuel Zaťko 1.S
Za úspešnú účasť v súťaži FINKVÍZ:
Stanislav Bátora 2.S
Elizabeth Viktória Daubnerová 2.GYM
Chiara Račková 2.GYM

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022 ( piatok)

Stretnutie po viac ako 50-tich rokoch

Vždy nás veľmi poteší návšteva našich bývalých študentov, ich spomienky, životné osudy, úspechy…

Koniec šk. roka 2021/22

Prajeme vám krásne prežitie letných prázdnin, plné zdravia a oddychu. Tešíme sa na vás v septembri v novom šk. roku

Malá ukážka koncoročných aktivít žiakov.

A sú z nás vyučení kuchári…

Po štyroch rokoch nášho snaženia sa a dvoch dňoch stresu a nervového vypätia, máme už výučný list konečne v našich rukách. Ďakujeme za všetko. 4. KCH

Kritéria prijímacieho konania na školský rok 2022/2023