Return to Rok 2015

Zmluvy 2015

Všetky zmluvy sú od 1.1.2012 zverejnené v centrálnom registri zmlúv.

 

Popis zmluvy                                                                       Druhá zmluvná strana                   Celková hodnota s  DPH          Dátum podpisu zmluvy         Dátum zverejnenia zmluvy             
 1. Kúpna zmluva – zabezpečenie  školení pre projekt Moderná SOŠ  Kvant spol. s.r.o. FMRI UK, Mlynská dolina, Bratislava  62 100 €  22. 1. 2015  23. 1. 2015
 2. Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb výdajového automatu  Davital s.r. o. Banská Bystrica  30 €  16. 1. 2015  28. 1. 2015
3. Zmluva o poskytovaní ubytovania – projekt Moderná SOŠ KCNS, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica 2325,78 €  12. 2. 2015 17. 2. 2015
4. Zmluva o poskytovaní služieb – dohľad nad pracovnými podmienkami INMED plus s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa 150 €  31. 12. 2014 19. 2. 2015
5. Deň narcisov – Liga proti rakovine SR Liga proti rakovine SR, Brestova 6821 02 Bratislava  15. 1. 2015 21. 3. 2015
6. Kolektívna zmluva na rok 2015 Základná organizácia OZPŠaV pri SOŠ pre SPM  7. 1. 2015 2. 4. 2015
7. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania  pre zamestnancov č. 15K441050 Doxx – Stravné lístky spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina  1. 4. 2015 14. 4. 2015
8. Zmluva o poskytovaní služieb – uverejnenie inzercie Vydavateľstvo Petit Press a.s. , Lazaretská ul. 12 Bratislava 489,60 €  1. 4. 2015 6. 5. 2015
9. Súhrnný návrh poistnej zmluvy – poistenie strojov a elektroniky – projekt Moderná SOŠ Allianz – Slovenská poisťovňa a. s. 485,35 €  6. 5. 2015 8. 5. 2015
10. dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 2013042301  NET BUSINESS s. r. o. I. Krasku 707/2,  971 01 Prievidza  15. 11. 2014 5. 6. 2015
 11. súhrnný návrh poistnej zmluvy – zmena č. 1 poistenie elektroniky projekt Moderná SOŠ  Allianz – slovenská poisťovňa a. s. Bratislava  7. 5. 2015  5. 6. 2015
 12. Dodatok k mandátnej zmluve  – Ing. Ondríková, Projekt  Moderná SOŠ  Ing. Ondríková Adriana, Partizánska 138/131, 965 01 Žiar nad Hronom  5. 3. 2015  5. 6. 2015
 13. Dodatok č. 3  k Zmluve o nájme bytu  Mgr. Marta Medzihradská, Kremnica  30. 6. 2015  7. 7. 2015
 14. Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu  Ján Droz, Ul. Štúrova, Kremnica  30. 6. 2015  9. 7. 2015
 15. Zmluva Slovak Telekom 2028526487  Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava  2. 11. 2015  14. 11. 2015
 16. Zmluva Slovak Telekom 2030341617   Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava  2. 11. 2015  14. 11. 2015
 17. Zmluva Slovak  Telekom 2030448310   Slovak Telekom a. s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava  2. 11. 2015  14. 11. 2015
 18. Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla –     2404875699 Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  95,91 €  20. 10. 2015  19. 11. 2015
19. Havárijné poistenie Automax – 2404875700 Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 181,65 € 20. 10. 2015 19. 11. 2015
20. Dodatok č. 14  k zmluve č. 2003/024/VL ProCes s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica 237,50 € 10. 12. 2015 1. 1. 2016