Nový učebný odbor (6494 G 00 služby a domáce práce)

Od 1. 9. 2021 otvárame nový učebný odbor na Odbornom učilisti 6494 G služby a domáce práce. Odbor je určený pre dievčatá a chlapcov – absolventov špeciálnych základných škôl. Dľžka štúdia je 3 roky. 

Školský vzdelávací program učebného odboru 6494 G služby a domáce práce (tu)

Prvý rok za nami