Štúdium

Dokumenty

Školský poriadok Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017-2018

View page »

Predmety

View page »

Školské vzdelávacie programy

Školský vzdelávací program GYMNÁZIUM Školský vzdelávací program, NÁBYTKÁRSKA VÝROBA Školský vzdelávací program, KUCHÁR Školský vzdelávací program, MURÁRSKE PRÁCE Školský vzdelávací program, TECHNICKO- INFORMATICKÉ SLUŽBY Školský vzdelávací plán, PRÍPRAVA JEDÁL Školský vzdelávací program, STOLÁRSKA VÝROBA Školský vzdelávací program, STOLÁR

View page »

Triedy

View page »

Učitelia

View page »

Záujmové krúžky

V školskom roku 2019/20 na škole fungujú nasledujúce záujmové krúžky: Florbalový krúžok: Mgr. Martin Ondrejka Krúžok posilňovania: Mgr. Martin Ondrejka Tajomstvá mojej kuchyne: Bc. Jana Baranová Dramatický krúžok:  Mgr. Vilma Schwarzová

View page »