Štúdium

Dokumenty

Školský poriadok Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017-2018 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018-2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019-2020 Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Predmety

Školské vzdelávacie programy

Školský vzdelávací program GYMNÁZIUM Školský vzdelávací program, NÁBYTKÁRSKA VÝROBA Školský vzdelávací program, PODNIKANIE V GASTRONOMICKÝCH SLUŽBÁCH Školský vzdelávací program, KUCHÁR Školský vzdelávací program, MURÁRSKE PRÁCE Školský vzdelávací program, TECHNICKO- INFORMATICKÉ SLUŽBY Školský vzdelávací plán, PRÍPRAVA JEDÁL Školský vzdelávací program, STOLÁRSKA VÝROBA Školský vzdelávací program, STOLÁR Školský vzdelávací program, SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE

Triedy

Učitelia

Záujmové krúžky

V školskom roku 2020/21 na škole fungujú nasledujúce záujmové krúžky: Športové hry: Mgr. Martin Ondrejka Krúžok posilňovania: Mgr. Martin Ondrejka Krúžok šikovných rúk: Bc. Jana Baranová