Return to Rok 2023

Objednávky 2023

Poradové čísloOpis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
dentifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1. stanovisko energetického auditora – tepelné čerpadlo do monitorovacej správy12018.1.2023Winks s. r. o. Čajkovského 14, 080 01 Prešov, IČO: 45243956Jana Kantáriková, hospodárka
2. požičanie lyžiarskej výstroje pre žiakov na LV3243. 2. 2023SKI Krahule center s.r.o. Starohorská 6157/3, IČO: 45294895Jana Kantáriková, hospodárka
3. lyžiarsky výcvik – skipasy + obedy pre 10 žiakov10303. 2.2023JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad HronomJana Kantáriková, hospodárka
4.nákup koláčov na Deň učiteľov110,7015. 3.2023Ing. Jozef Haurík – Medovnikárstvo, Langsfeldova 720/8, 967 01 Kremnica, IČO: 10931317Jana Kantáriková, hospodárka školy
5. slávnostný obed na Deň učiteľov509,5116. 3. 2023AEM s. r. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400Jana Kantáriková, hospodárka školy
6. materiál na odborný výcvik pre odbor murár197,1023. 3.2023A-BUILD spol. s.r.o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065Jana Kantáriková, hospodárka školy
7. oprava školského auto20028.4.20233 Miko Autoservis Bartošová Lehôtka 120,IČO: 36053724Jana Kantáriková hospodárka školy