Return to Rok 2023

Objednávky 2023

Poradové čísloOpis
objednaného
plnenia
Celková hodnota objednaného
plnenia alebo maximálna
odhadovaná hodnota
objednaného plnenia s DPH
Dátum
vyhotovenia
objednávky
dentifikačné údaje dodávateľa objednaného
plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO
právnickej osoby/ obchodné meno FO –
podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a
priezvisko, adresa trvalého pobytu FO –
nepodnikateľa)
Údaje o fyzickej osobe,
ktorá objednávku
podpísala (meno a
priezvisko, funkcia)
1. stanovisko energetického auditora – tepelné čerpadlo do monitorovacej správy12018.1.2023Winks s. r. o. Čajkovského 14, 080 01 Prešov, IČO: 45243956Jana Kantáriková, hospodárka
2. požičanie lyžiarskej výstroje pre žiakov na LV3243. 2. 2023SKI Krahule center s.r.o. Starohorská 6157/3, IČO: 45294895Jana Kantáriková, hospodárka
3. lyžiarsky výcvik – skipasy + obedy pre 10 žiakov10303. 2.2023JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA, Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad HronomJana Kantáriková, hospodárka
4.nákup koláčov na Deň učiteľov110,7015. 3.2023Ing. Jozef Haurík – Medovnikárstvo, Langsfeldova 720/8, 967 01 Kremnica, IČO: 10931317Jana Kantáriková, hospodárka školy
5. slávnostný obed na Deň učiteľov509,5116. 3. 2023AEM s. r. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400Jana Kantáriková, hospodárka školy
6. materiál na odborný výcvik pre odbor murár197,1023. 3.2023A-BUILD spol. s.r.o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065Jana Kantáriková, hospodárka školy
7. oprava školského auto20028.4.20233 Miko Autoservis Bartošová Lehôtka 120,IČO: 36053724Jana Kantáriková hospodárka školy
8. realizácia elektronickej aukcie prebytočný majetok – budova POV22817.5.2023eBIZ Corp s. r. o. Lehotského 1, 811 06 Bratislava, IČO: 35758643Ing. Jozef Ličko riaditeľ školy
9.materiál pre odbor murár35022.5.2023A-BUILD spol. s. r. o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065Jana Kantáriková hospodárka školy
10. nákup čistiacich potrieb 1507.6.2023Papeva s. r. o. , Dolná 73/14, 96701 Kremnica, IČO: 47025191Jana Kantáriková hospodárka školy
11. materiál na údržbu a opravudo 50012. 6.2023Ján Búry K+B Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 3332096Jana Kantáriková hospodárka školy
12. objednávka pečiva zo SF50 €3.7.2023Krempek s. r. o. Angyalova 487, Kremnica, IČO: 46621032Jana Kantáriková hospodárka školy
13služby Relax centra zo SF150 €3. 7. 2023Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, IČO: 37999095Jana Kantáriková hospodárka školy
14revízia el. energie a bleskozvodov800 €15.8.2023JTB s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka, IČO: 45351911Jana Kantáriková hospodárka školy
15Inovačné vzdelávanie – Bc. Mariana Zábradyová129 €8.9.2023Uni Kredit n. o. Boženy Nemcovej 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42000726Ing. Jozef Ličko
riaditeľ školy
15 avyhotovenie znaleckého posudku za pozemok 150 €13.9.2023Ing. Ľudmila Beczányová, Kollárova 565/35, 967 01 Kremnica, IČO: 41523181Jana Kantáriková hospodárka školy
16nákup čistiacich potrieb250 €26.9. 2023Papeva s. r. o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191Jana Kantáriková hospodárka školy
17zhotovenie zábradlia do budovy školy1377,60 €26.9.2023X-art s. r.o. 967 01 Horná Ves 119, IČO: 54186188Jana Kantáriková hospodárka školy
18realizáciu verejného obstarávania na dodávku zemného plynu 2024240 €3.10.2023Esyst s.r.o. M.r. Štefanika 836/33, 01001 Žilina, IČO: 50139088Jana Kantáriková hospodárka školy
19. odborné prehliadky plynových zariadení v kotolni a ŠJ800 €9.11.2023TERS SYSTEM spol. s. r. o. Svätokrížske nám. 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537Jana Kantáriková hospodárka školy
20.servisná prehliadka plynových kotlov – čistenie + oprava parného kotla v ŠJ400 €9.11.2023TERS SYSTEM spol. s. r. o. Svätokrížske nám. 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537Jana Kantáriková hospodárka školy
21.stavebný materiál pre odbor murár700 €20.11.2023A-BUILD s. r. o. Banská cesta 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065Jana Kantáriková hospodárka školy
22nákup pracovného oblečenia a obuvi700 €4.12.2023Zuzana Nagyová – AZET, Žiar nad Hronom, IČO: 41929969Jana Kantáriková hospodárka školy
23slávnostný obed – ukončenie roka zo sociálneho fondu650 €5. 12. 2023AEM s. r. o. Kutnohorská 7, 967 01 Kremnica, IČO: 48289400Jana Kantáriková hospodárka školy
24nákup elektrospotrebičov do ŠJ a kuchárskej dielne1500 €6.12.2023Fast Plus a. s. Na pántoch 18, 831 00 Bratislava, IČO: 35712783Jana Kantáriková hospodárka školy
25nákup brúsky 135 €6. 12. 2023Železiarstvo Páleník, Svätokrížske námestie, Žiar nad HronomJana Kantáriková hospodárka školy
26nákup čistiacich potrieb400 €6. 12. 2023Papeva. s. r. o. Dolná 73/14 967 01 Kremnica, IČO: 47025191Jana Kantáriková hospodárka školy
27nákup kompresora pre odbor stolár69620.12.2023Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha 1490, 967 01 Kremnica 1, IČO: 52529886Jana Kantáriková hospodárka školy