Return to Rok 2019

Faktúry 2019

P. č. Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou          
1 poplatok za vodu IV. št.2018 214,74 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
2 poplatok za vodu – ŠI 21,62 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
3. poplatok za vodu – POV 170,10 7. 1. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
4. služby BOZP a PO 84 7. 1. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039          
5 telefónne hovory O2 13,12 7. 1. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910          
6 telefónne hovory – ŠI 6,13 8. 1. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2028526487          
7 telefónne hovory – škola 15 8. 1. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
8 potraviny pre ŠJ 114,31 8. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
9. potraviny pre ŠJ 114,11 9. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
10. potraviny pre ŠJ 77,69 9. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
11 záloha za el. energiu Škola + POV – 1/2019 1370,41 9. 1. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
12 vyúčtovanie spotreby el. energie škola – 12/2018 1475,27 10. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
13 vyúčtovanie spotreby el. en. POV – 12/2018 1023,71 11. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
14 stravné lísty 728,40 11. 1. DOXX – Strevné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania stravovania č. 15K441050          
15 potraviny pre ŠJ 110,03 14. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
16 ochrana objektu 9,96 14. 1. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
17 vyúčtovanie spotreby ZP  ŠJ za rok 2018 -78,80 prepl. 14. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
18 potraviny pre ŠJ 6,60 15. 1. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
19 potraviny pre ŠJ 198,90 15. 1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
20 potraviny pre ŠJ 126,54 16. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
21 potraviny pre ŠJ 54,43 16.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
22 záloha za odber ZP v ŠJ 1/2019 36,93 16. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
23 vyúčtovanie nákladov ŠI ZŠ V. Gaňu za rok 2018   16. 1. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO: 51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku          
24 WC papier do dávkovačov 21,31 16. 1. CWS-boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum, M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045 Abonentná zmluva          
25 vyúčtovanie spotreby ZP škola za 12/2018 3353,89 18. 1. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
26 poplatok za odvoz odpadov 24,48 18. 1. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863 zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223          
27 potraviny pre ŠJ 104,59 21. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
28 potraviny pre ŠJ 14,40 21. 1. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
29 potraviny pre ŠJ 8,06 23. 1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
30 potraviny pre  ŠJ 6,60 23. 1. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
31 potraviny pre ŠJ 59,49 23.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
32 potraviny pre ŠJ 97,46 23. 1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
33 časopis Škola 25 23. 1. Marian Medlen – JurisDat, Redakcia Škola – MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973            
34 potraviny pre ŠJ 89,44 28. 1. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
35 potraviny pre ŠJ 129,57 29.1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
36 potraviny pre ŠJ 69,22 29.1. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
37 potraviny pre ŠJ 84,13 30.1. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
38 zákonná poistka na školské vozidlo Fábia 75 31. 1. Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 Zmluva č. 2405135425          
39 zákonná poistka na prívesný vozík 17,46 31. 1. Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava IČO: 35709332 Zmluva č. 2405135441          
40 telefónne hovory O2 Slovakia 9,76 4. 2. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910          
41 potraviny pre ŠJ 25,98 4. 2. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032            
42 potraviny pre ŠJ 90,20 4. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
43 služby BOZP a PO 84 4. 2. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039          
44 potraviny pre ŠJ 13,20 5. 2. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
45 elektromateriál na údržbu 14,46 5. 2. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863 objednávka č. 1/2019          
47 WC papiera do dávkovačov 21,31 6. 2. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec,  IČO: 31411045 Abonentná zmluva          
48 potraviny pre ŠJ 40,90 6. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
49 potraviny pre ŠJ 38,12 6. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
50 telefónne hovory škola 16,06 6. 2. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
51 telefónne hovory ŠI 11,44 6. 2. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487          
52 záloha za el. energiu 2/2019 škola + POV 1269,69 6. 2. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
53 potraviny pre ŠJ 32,40 7. 2. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
54 ochrana objektu 2/2019 9,96 7. 2. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
55 potraviny pre ŠJ 61,81 7. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
56 záloha za ZP-ŠJ 36,93 8. 2. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
57 potraviny pre ŠJ 85,02 11. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
58 potraviny pre ŠJ 53,79 11. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
60 potraviny pre ŠJ 6,60 12. 2. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
61 potraviny pre ŠJ 79,47 12. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
62 potraviny pre ŠJ 17,93 13. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
63 potraviny pre ŠJ 189,70 13. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
64 obnova účtovného projektu 83,65 13. 2. Ives organizácia pre informatiku VS, ČS. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957 Zmluva o dielo P35/2008          
65 odborná prehliadka kotolne 198 14. 2. TERS systém, spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537            
66 potraviny pre ŠJ 86,59 18. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
67 odber kuchynského odpadu 16,32 18. 2. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863  zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223          
68 vyúčtovanie spotreby el. energie za 12019 2304,25 18. 2. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
69 potraviny pre ŠJ 94,06 20. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
70 potraviny pre ŠJ 61,21 20. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
71 potraviny pre ŠJ 102,66 20. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
72 vyúčtovanie spotreby ZP za 12019 4618,75 20. 2. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
73 náklady ŠI za 1,2/2019 460 20. 2. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
74 potraviny pre ŠJ 10,80 21. 2. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
75 lyžiarsky kurz 1506 25. 2. Ing. Janka Mikušáková, Podhájska 75, 036 01 Martin, IČO: 40990842 objednávka č. 2/2019          
76 potraviny pre ŠJ 110,50 25. 2. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
77 potraviny pre ŠJ 106,17 26. 2. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
78 potraviny pre ŠJ 13,20 26. 2. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
79 potraviny pre ŠJ 131,80 27. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
80 potraviny pre ŠJ 22,31 27. 2. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
81 náhradné diely na opravu PC 110,04 1. 3. Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945            
82 služby O2 7,58 6. 3. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910          
83 WC papier do dávkovačov 21,31 6. 3. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec,  IČO: 31411045 Abonentná zmluva          
85 materiál pre odbor murár 93,10 10. 3. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO:35300973            
87 potraviny pre ŠJ 39 11. 3. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032            
88 záloha za  el. energiu POV a školu za 3/2019 1269,69 11. 3. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
89 záloha za ZP v ŠJ za 3j/2019 36,93 11. 3. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
90 potraviny pre ŠJ 14,40 11. 3. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
91 tel. hovory  škola- 22019 16,08 11. 3. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
92 tel. hovory ŠI -22019 8,34 11. 3. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487          
93 potraviny pre ŠJ 102,12 11. 3. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
94 ZP za školu vyúčtovanie za 22019 3563,26 11. 3. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
95 potraviny pre ŠJ 6,60 12. 3. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
96 potraviny pre ŠJ 92,88 12. 3. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
97 služby BOZP a PO 84 13. 3. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039          
98 ochrana objektu 9,96 13. 3. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
99 vyúčtovanie spotreby el. energie 2/2019 1980,93 13. 3. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
100 potraviny pre ŠJ 143,43 13. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
101 potraviny pre ŠJ 90,98 13. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
102 náklady ŠI za 3209 230 13. 3. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
103 potraviny pre ŠJ 93,52 18. 3. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
104 odber kuchynského odpadu 32,64 18. 3. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863  zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223          
105 daň z nehnuteľnosti 4,99 15. 3. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781            
106 potraviny 94,26 19. 3. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
107 odber separovaného zberu 545,67 19. 3. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Rozhodnutie č. 1969/2019          
108 potraviny pre ŠJ 41,62 20. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
109 potraviny pre ŠJ 145,23 20. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
1P činnosť stavebného dozoru 2. čast – projekt 1000 € 20. 3. INPRO, Ing. Rober Biro, Severná 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 14158361 objednávka 10/2018 – projekt          
2P stavebné práce vykonané podľa súpisu prác – zákazka 8118 – projekt 90 279,56 22. 3. PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 zmluva o dielo č. 18/2018          
3P služby externý manažment projektu  2948,40 € 25. 3. SORBUS s.r.o. Magurská 6140/43, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46526111 mandátna zmluva          
110 potraviny pre ŠJ 21,60 25. 3. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
111 potraviny pre ŠJ 97,49 25. 3. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
112 potraviny pre ŠJ 13,20 26. 3. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
113 potraviny pre ŠJ 70,15 27. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
114 potraviny pre ŠJ 62,63 27. 3. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
115 členský poplatok združenia 100 27. 3. Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina, IČO: 35605065            
116 služby O2 Slovakia 8,84 1. 4. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910          
117 potraviny pre ŠJ 29,33 2. 4. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032            
118 potraviny pre ŠJ 99,97 2. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
119 potraviny pre ŠJ 12,31 2. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
120 potraviny pre ŠJ 49,30 2. 4. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
121 potraviny pre ŠJ 142,51 2. 4. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
122 potraviny pre ŠJ 6,60 2. 4. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
124 potraviny pre ŠJ 232,08 3. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
125 potraviny pre ŠJ 22,70 3. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
126 WC papier do dávkovačov 21,31 3. 4. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec,  IČO: 31411045 Abonentná zmluva          
127 záloha za elektrickú energiu škola + POV – 4/2019 1269,69 3. 4. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
128 voda ŠI 31,70 3. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030  Obchodná zmluva č. 706201271          
129 voda škola 232,03 3. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030  Obchodná zmluva č. 706201271          
130 voda POV 144,59 3. 4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030  Obchodná zmluva č. 706201271          
131 obed Deň učiteľov 496,80 3. 4. Michal Košík, Kollárova 566/14, 967 01 Kremnica 1, IČO: 43515428 objednávka č. 3/2019          
133 potraviny pre ŠJ 21,60 5. 4. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
134 doprava plošina – preloženie odsávacieho zariadenia 54 5. 4. Lukromtel s. r. o. Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 36057258 objednávka č. 6/2019          
135 záloha za ZP v ŠJ 36,93 8. 4. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
136 vyúčtovanie spotreby ZP 2939,34 8. 4. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
137 mesačná platba BOZP a PO 84 8. 4. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039          
138 tel. hovory  škola 17,20 8. 4. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
139 tel. hovory  ŠI 8,04 8. 4. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487          
140 potraviny pre ŠJ 81,40 8. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
141 všeobecný materiál 414,64 8. 4. Ján Bury K+B, Bystrická 442/15, 96701 Kremnica, IČO: 33332096 objednávka č. 4/2019          
142 potraviny pre ŠJ 33,52 10. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
143 potraviny pre ŠJ 30,57 10. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
144 vyúčtovanie el. energie za 3/2019 1484,27 11. 4. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
145 ochrana objektu 9,96 11. 4.

 

 

Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
146 prenájom rádioprijímača 66,38 11. 4. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Nájomná zmluva          
147 náklady ŠI – 4/2019 230 11. 4. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu          
148 potraviny pre ŠJ 20,81 12. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
149 potraviny pre ŠJ 13,20 12. 4. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
150 potraviny pre ŠJ 56,18 15. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
151 odber kuchynského odpadu 32,64 15. 4. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863  zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223          
152 materiál pre odbor murár 29,20 15. 4. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO:35300973            
153 potraviny pre ŠJ 65,90 16. 4. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
154 potraviny pre ŠJ 4,51 17. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
155 potraviny pre ŠJ 162,20 17. 4. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
156 poistenie výpočtovej techniky – projekt 485,40 17. 4. Allianz – Slovenská poisťovňa a. s. Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO:00151700 Zmluva č. 511082647          
157 potraviny pre ŠJ 29,28 23. 4. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
158 potraviny pre ŠJ 21,60 23. 4. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
159 zabezpečenie stavby od elektrikárov pri oprave fasády budovy školy 164,08 23. 4. Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:36442151            
160 potraviny pre ŠJ 96,53 24. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
4P stavebné práce vykonané podľa súpisu prác – zákazka č. 8180 projekt 98071,27 € 24. 4. PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 zmluva o dielo č. 18/2018          
161 potraviny pre ŠJ 81,79 29. 4. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
162 potraviny pre ŠJ 43,16 2. 5. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032            
163 potraviny pre ŠJ 105,68 2. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
164 potraviny pre ŠJ 27,06 2. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
166 telefónne hovory O2 Slovakia 17,22 3. 5. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910          
167 potraviny pre ŠJ 103,73 6. 5. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
168 potraviny pre ŠJ 18 6. 5. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
169 záloha za odber el. energie škola + POV 1269,69 6. 5. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
171 potraviny pre ŠJ 6,60 7. 5. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
172 služby BOZP a PO 84 7. 5. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039          
173 potraviny pre ŠJ 92,21 7. 5. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
174 potraviny pre ŠJ 105,79 7. 5. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
175 WC papier do dávkovačov 21,31 7. 5. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 1045Hlohovec,  IČO: 3141 Abonentná zmluva          
176 záloha za ZP ŠJ 36,93 7. 5. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
177 potraviny pre ŠJ 30,76 9. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
178 potraviny pre ŠJ 124,39 9. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
179 poistenie výpočtovej techniky 109 9. 5. Generali poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva č. 5720075666          
180 telefónne hovory ŠI 6 9. 5. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487          
181 telefónne hovory škola 15 9. 5. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
182 odber kuchynského odpadu zo ŠJ 24,48 9. 5. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863  zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223          
183 potraviny pre ŠJ 98,27 13. 5. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
184 potraviny pre ŠJ 6,60 15. 5. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
185 potraviny pre ŠJ 97,96 15. 5. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
186 ochrana objektu 9,96 15. 5. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
187 potraviny pre ŠJ 123,23 15. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
188 potraviny pr ŠJ 52,57 15. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
189 vyúčtovanie spotreby el. energie 479,45 15. 5. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
190 náklady ŠI 230 15. 5. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu          
191 vyúčtovanie spotreby ZP 1644,94 16. 5. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
192 elektromateriál na opravu zvončeka 37,76 16. 5. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863            
193 potraviny pre ŠJ 14,40 20. 5. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
194 potraviny pre ŠJ 123,61 20. 5. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
5/P stavebné práce vykonané podľa priloženého súpisu prác 98 710,18 20. 5. PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 zmluva o dielo č. 18/2018          
195 potraviny pre ŠJ 6,60 21. 5. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
196 potraviny pre ŠJ 78,66 21. 5. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
197 potraviny pre ŠJ 38,93 21. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
198 potraviny pre ŠJ 114,08 27. 5. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
199 potraviny pre ŠJ -6,85 dobropis 27. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
200 potraviny pre ŠJ 63,48 28. 5. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
201 potraviny pre ŠJ 138,33 28. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
202 potraviny pre ŠJ 126,75 29. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
203 potraviny pre ŠJ 63,58 29. 5. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
204 tel. hovory O2 17,26 30. 5. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863  Zmluva o pripojení č. 80576910          
205 potraviny pre ŠJ 116,38 3. 6. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
207 potraviny pre ŠJ 67,73 4. 6. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
209 stavebné práce naviac 21 840 4. 6. PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 objednávka č. 7/2019          
210 potraviny pre ŠJ 166,61 5. 6. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
211 potraviny pre ŠJ 33,97 5. 6. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
212 potraviny pre ŠJ 50,10 5. 6. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032            
213 potraviny pre ŠJ 13,20 5. 6. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
214 WC papier do dávkovačov 21,84 5. 6. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 1045Hlohovec,  IČO: 3141  Abonentná zmluva          
215 záloha za ZP ŠJ 36,93 6. 6. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
216 záloha za el. energiu 6/2019 1269,69 6. 6. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
217 potraviny pre ŠJ 14,40 6. 6. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
218 tel. hovory za ŠI 6 6. 6. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487          
219 tel. hovory za školu 15 6. 6. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
6P stavebné práce – dobropis k fa 2019039 -632,02 6. 6. PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 zmluva o dielo č. 18/2018

 

 

         
220 služby BOZP a PO 84 7. 6. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039          
221 potraviny pre ŠJ 106,40 10. 6. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
222 ZP za školu a ŠI  za 5/2019 822,04 10. 6. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
223 náklady ŠI 230 10. 6. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu          
224 potraviny pre ŠJ 6,60 11. 6. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
225 potraviny pre ŠJ 94,33 11. 6. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
226 ASC agenda – program 189 11. 6. ASC APPLIED SOFTWARE, Bratislava            
227 potraviny pre ŠJ 66 12. 6. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
228 ochrana objektu školy 9,96 12. 6. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
229 elektrická energia – doplatok 397,23 12. 6. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
230 stavebný materiál pre odbor murár 18,10 17. 6. Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica, IČO:35300973            
231 odber kuchynského odpadu 40,80 € 17. 6. Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863            
232 potraviny pre ŠJ 106,56 17. 6. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
233 potraviny pre ŠJ 63,14 18. 6. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
234 potraviny pre ŠJ 32,71 19. 6. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
235 potraviny pre ŠJ 48,18 19. 6. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
236 potraviny pre ŠJ 13,20 21. 6. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
237 potraviny pre ŠJ 14,40 21. 6. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
238 potraviny pre ŠJ 19,36 25. 6. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
239 potraviny pre ŠJ 46,04 25. 6. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
240 potraviny pre ŠJ 43,24 26. 6. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
 241  čistenie komína  60,90  26. 6. Lukáš Toriský-kominárstvo Toryský Obrancov mieru 15/15, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47326026            
242 potraviny pre ŠJ 16,76 2. 7. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
243 tel. 02 Slovakia za 62019 16,48 2. 7. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910          
244 potraviny pre ŠJ 23,91 3. 7. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032            
245 záloha za el. energiu 72019 1269,69 4. 7. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
246 voda škola 2 štvr. 286,80 4. 7. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
247 voda ŠI 2 štvr. 23,06 4. 7. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
248 voda POV 102,06 4. 7. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
250 tel. hovory škola 15,44 8. 7. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
251 tel. hovory ŠI 17,81 8. 7. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487          
252 potraviny pre ŠJ 7,20 8. 7. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
253 záloha za ZP v ŠJ 36,93 8. 7. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
254 ZP vyúčtovanie škola 72019 728,93 8. 7. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
255 potraviny pre ŠJ 2,71 11. 7. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032            
256 el. energia vyúčtovanie -297,32 11. 7. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
258 BOZP a PO 84 15. 7. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039          
259 ochrana objektu 9,96 22. 7. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
260 zákonné poistenie školské vozidla Peugeot 95,91 29. 7. Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva č. 2404875699          
261 zhotovenie geometrického plánu plošina ku kolaudácií 220 29. 7. Geodetické služby M+M s. r. o. Veternícka 173/74, 967 01 Kremnica, IČO: 47110899 obj. 9/2019          
262 havarijné poistenie  vozidla Peugeot 159,03 31. 7. Generali Poisťovňa a. s.  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 Havárijné poistenie  AUTOMAX, č. 2404875700          
263 tel. hovory O2 Slovakia 7,10 1. 8. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910          
264 náklady ŠI za 72019 230 1. 8. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu          
265 náklady ŠI za 82019 230 1. 8. Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu          
268 záloha za el. energiu 82019 1269,69 5. 8. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
269 záloha za ZP v ŠJ 36,93 9. 8. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
270 BOZP a PO 84 9. 8. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039          
271 tel. hovory ŠI 6 9. 8. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487          
272 tel. hovory škola 15 9. 8. Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
273 vyúčtovanie spotreby ZP za 72019 567,82 12. 8. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
274 ochrana objektu 9,96 12. 8. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
275 ročné zúčtovanie VšZP -125,70 12. 8. Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s. Panonská cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874 rozhodnutie VsZP          
276 vyúčtovanie spotreby el. energie za 72019 -591,97 19. 8. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
277 www. strátnka  na rok 2019-2020 60,65 19. 8. WebSupport s. r. o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928            
278 potraviny pre ŠJ 75,71 27. 8. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
279 potraviny pre ŠJ 48,58 27. 8. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
280 potraviny pre ŠJ 159,17 28. 8. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
281 potraviny pre ŠJ 27,98 28. 8. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
282 potraviny pre ŠJ 78,83 2. 9. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
283 tel. hovory O2 11,74 2. 9. O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910          
284 čistiaci prostriedok pre ŠJ 81,36 3. 9. Gastrolux  Žilina            
286 potraviny pre ŠJ 69,62 4. 9. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
287 potraviny pre ŠJ 16,55 4. 9. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
288 záloha za el. energiu 1269,69 4. 9. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
289 náplne do dávkovačov WC 21,84 4. 9. CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 1045Hlohovec,  IČO: 3141  Abonentná zmluva          
290 BOZP a PO 84 5. 9. DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608  Zmluva č. 2014039          
291 potraviny pre ŠJ 7,20 6. 9. SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
292 záloha za ZP-ŠJ 36,93 6. 9. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
293 potraviny 39,68 9. 9. Diamon s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad, IČO: 36478628            
294 vyúčtovanie spotreby  ZP 533,92 9. 9. ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
295 vyhotovenie energ. certifikátu 520 9. 9. Domec s. r. o. Partizánska cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45396523            
296 potraviny pre ŠJ 95,23 10. 9. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
297 potraviny pre ŠJ 41,17 10. 9. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
298 elektro-materiál 27,81 11. 9. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863            
299 ochrana objektu 9,96 11. 9. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
300 vyúčtovanie spotreby el. en. -608,02 prepl. 11. 9. Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
301 potraviny pre ŠJ 53,53 11. 9. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
302 potraviny pre ŠJ 17,64 11. 9. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
303 farby a maliarske potreby 85,34 11. 9. Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282            
304 stravné lístky 979,70 6. 9- DOXX – Strevné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania stravovania č. 15K441050          
306 potraviny pre ŠJ 113,63 16. 9. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
307 potraviny pre ŠJ   17. 9. Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
308 potraviny pre ŠJ 37,26 17. 9. Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
309 potraviny pre ŠJ 58,12 18. 9. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
310 potraviny pre ŠJ 83,27 18. 9. Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
311 kontrola hydrantov 28,50 18. 9. Bensol s. r. o. J. Horvátha 905/40/B, 967 01 Kremnica, IČO: 50 769 821            
312 ročné zúčtovanie za rok 2018 -22,72 prepl. 18. 9. Union zdravotná poisťovňa a. s. Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831            
313 potraviny pre ŠJ 4,44 23. 9.  Diamon s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad, IČO: 36478628            
314 potraviny pre ŠJ 87,73 23. 9.  Diamon s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad, IČO: 36478628            
315 potraviny pre ŠJ 102,80 23. 9.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
316 potraviny pre ŠJ 14,40 23. 9.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
317 telefónne hovory škola 15 24. 9.  Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
318 telefónne hovory ŠI 6 24. 9.  Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487          
319 náklady ŠI 230 24. 9.  Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu          
320 elektro materiál na údržbu 40,78 19. 9.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863            
321 potraviny pre ŠJ 6,60 24. 9.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
322 potraviny pre ŠJ 99,20 24. 9.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
323 potraviny pre ŠJ 12,05 25. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
324 potraviny pre ŠJ

83,86

-16,78

25. 9.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
325 voda – škola 149,88 26. 9.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
326 voda –  ŠI 14,41 26. 9.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
327 voda – POV 51,04 26. 9.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
328 potraviny pre ŠJ 93,41 1. 10 Diamon s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad, IČO: 36478628            
329 potraviny pre ŠJ 6,60 1. 10 Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
330 potraviny pre ŠJ 95,42 1. 10. LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
331   97,64 1. 10.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
332  WC papier do  dávkovačov 21,84 1. 10.  CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 1045Hlohovec,  IČO: 3141  Abonentná zmluva          
333 tel. hovory  25,50 2. 10.  O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910          
334 potraviny pre ŠJ 9,74 2. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
335 potraviny pre ŠJ 79,54 2. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
336 poistenie budovy 226,63 2. 10.  Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistná zmluva č. 2407091021          
337 nákup elektromaterialu na údržbu 37,58 2. 10.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863            
338 záloha za el. energiu 1269,69 3. 10.  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
339 potraviny pre ŠJ 31,26 3. 10.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032            
342 potraviny pre ŠJ 3,42 7. 10.  Diamon s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad, IČO: 36478628            
343 potraviny pre ŠJ 49,75 7. 10.  Diamon s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad, IČO: 36478628            
344 potraviny pre ŠJ 106,79 7. 10.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
345 ochrana objektu 9,96 7. 10.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
346 záloha za  ZP 36,93 7. 10.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
347 vyúčtovanie ZP 574,80 7. 10.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
348 potraviny pre ŠJ 10,80 7. 10.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
349 telefónne hovory ŠI 16,62 7. 10.  Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487          
350 telefónne hovory škola 15,97 7. 10.  Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
7-P stavebný dozor – 3 časť 1600 28. 6.  Inpro – Ing. Robert Biro, Severná 15, 974 01 Banská Bystrica  obj. 10/2018          
8-P stavebné práce podľa priloženého zoznamu 427153,32 2. 7.  PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 zmluva o dielo č. 18/2018          
10-P dobropis k stavebným prácam -2371,73 7. 10.  PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 zmluva o dielo č. 18/2018          
351 potraviny pre ŠJ 80,45 8. 10.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
352 potraviny pre ŠJ 28,10 9. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
353 potraviny pre ŠJ 46,85 9. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
354 BOZP a PO 84 8. 10.  DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039          
355 vyúčtovanie spotreby el.en. 92019 -26,37 prepl. 10. 10.  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
356 odber kuchynského odpadu 24,48 11. 10.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863  zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223          
357 potraviny pre ŠJ 68,83 14. 10.  Diamon s. r. o. Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad, IČO: 36478628            
358 potraviny pre ŠJ 70,33 14. 10.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
359 nákup skeneru Canon 69,35 10. 10.  Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7, 81109 Bratislava, IČO: 36562939 obj. 10/2019          
360 odvoz kaly zo ŠJ 210 14. 10.  Ekotranz Rudno nad Hronom 257, 965 51 Rudno nad Hronom, IČO: 31862252            
361 potraviny pre ŠJ 13,20 15. 10.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
362 potraviny pre ŠJ 124,01 15. 10.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
363 potraviny pre ŠJ 69,18 16. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
364 potraviny pre ŠJ 24,50 16. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
365 elektromateriál na údržbu 62,38 17. 10.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863 obj. 1/2019          
366 potraviny pre ŠJ 72,10 21. 10.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
367 potraviny pre ŠJ 14,40 21. 10.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
368 potraviny pre ŠJ 6,60 22. 10.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
369 potraviny pre ŠJ 78,25 22. 10.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
370 čistiace prostriedky 128,50 22. 10.  Mgr. Lenka Sekajová, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 45367523

 

obj. 11/2019

         
371 náklady na ŠI 230 22. 10.  Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu          
372 potraviny pre ŠJ 89,42 23. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
373 potraviny pre ŠJ 78,64 23. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
374 potraviny pre ŠJ 14,52 24. 10.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
375 potraviny pre ŠJ 57,22 25. 10.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
376 potraviny pre ŠJ 70,10 28. 10.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
377 potraviny pre ŠJ 148,53 29. 10.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
378 potraviny pre ŠJ 29,98 29. 10.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032            
379 potraviny pre ŠJ 9,60 29. 10.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
380 tel. hovory 02 13,21 4. 11.  O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910          
381 aktualizácia programu ŠJ 39,24 4. 11.  SOFT-GL s. r. o. Belehradská 1 040 13 Košice, IČO: 36182214            
382 potraviny pre ŠJ 86,57 4. 11.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
383 potraviny pre ŠJ 6,60 5. 11.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
384 potraviny pre ŠJ 111,27 5. 11.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
385 tel. hovory ŠI 11,69 5. 11.  Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487          
386 tel. hovory škola 16,20 5. 11.  Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
387 WC papier do dávkovačov 21,84 6. 11.  CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 1045Hlohovec,  IČO: 3141  Abonentná zmluva          
389 záloha za el. energiu 11/2019 1269,69 6. 11.  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
390 stavebný materiál na údržbu 30,89 6. 11.  Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica            
391 dohľad nad zdravotnou službou 120 6. 11.  Inmedplus s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa zmluva o poskytovaní služby          
392 mydlo pena 127,56 7. 11.  Hagleitner hygiene  Slovensko s. r. o.  Dialničná cesta  27, 903 01 Senec obj. 12/2019          
393 elektromateriál na údržbu 6,24 7. 11. 

Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha  1490, 967 01 Kremnica

Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019          
394 potraviny pre ŠJ 5,40 7. 11.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
395 záloha za odber ZP ŠJ 36,93 7. 11.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
397 potraviny pre ŠJ 106,85 11. 11.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
398 vyúčtovanie spotreby ZP 10/2019 555,59 11. 11.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
399 potraviny pre ŠJ 17,28 11. 11.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
400 potraviny pre ŠJ 110,56 11. 11.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
401 potraviny pre ŠJ 6,60 12. 11.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
402 potraviny pre ŠJ 113,31 12. 11.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
403 služby BOZP a PO 84 12. 11.  DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039          
404 potraviny pre ŠJ 198,26 13. 11.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
405 ochrana objektu 9,96 13. 11.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
406 náklady ŠI 230 14. 11.  Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, 967 01 Kremnica, IČO:51958767 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu          
407 prenájom rohože 6,36 15. 11.  Lindstrom s. r. o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 Zmluva  o servisnom prenájme          
408 odvoz odpadu 24,48 15. 11.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863  zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223          
409 potraviny pre ŠJ 81,46 18. 11.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
410 potraviny pre ŠJ 177,81 19. 11.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
411 vyúčtovanie spotreby el. energie 962,49 18. 11.  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
412 potraviny pre ŠJ 190,67 20. 11.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
413 stavebné práce naviac pri realizácií projektu 3667 20. 11.  PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 objednávka 14/2019          
414 elektro-materiál na údržbu 6,72 20. 11. 

Elektro Friebert s. r. o. Jula Horvátha  1490, 967 01 Kremnica

Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019          
415 potraviny pre ŠJ -6,79 21. 11.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
416 stavebný materiál 31,40 22. 11.  Karol Mazúr – KAMI, Nevoľné 109, 967 01 Kremnica            
417 potraviny pre ŠJ 62,16 25. 11.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
418 potraviny pre ŠJ 10,80 25. 11.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
419 ročný prístup do portálu verejnej správy 132 25. 11.  Poradca podnikateľa , spol. s. r. o. , Martina  Rázusa 23/A, 010 01 Žilina,            
420 potraviny 19,80 26. 11.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
421 potraviny 33,36 26. 11.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
423 potraviny 119,25 27. 11.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
424 potraviny 51,70 2. 12.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
425 tel. hovory O2 Slovakia 11,31 2. 12.  O2 Slovakia s. r. o. Eisteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 Zmluva o pripojení č. 80576910          
426 potraviny pre ŠJ 13,20 3. 12.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
427 potraviny pre ŠJ 70,60 3. 12.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
428 potraviny pre  ŠJ 102,41 4. 12.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
429 WC papier do dávkovacov 21,84 4. 12.  CWS boco Slovensko s. r. o. Obchodné a logistické centrum M. R. Štefánika 87, 920 01 1045Hlohovec,  IČO: 3141  Abonentná zmluva          
430 obnova účtovného programu 246,60 4. 12.  ProCes s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879 dodatok č. 18 k zmluve č. 2003/024/UL          
431 služby BOZP a PO 84 5. 12.  DomoGlass s.r.o. Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46888608 Zmluva č. 2014039          
432 potraviny pre ŠJ 28,27 5. 12.  Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá IČO: 36039730 Kúpna zmluva          
433 potraviny pre ŠJ 64,98 9. 12.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
434 tel. hovory  ŠI 11,76 9. 12.  Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469  zmluva č. 2028526487          
435 tel. hovory škola 15 9. 12.  Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zmluva č. 2030341617          
436 záloha za el. ener. 122019 1269,69 5. 12.  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
437 potraviny pre ŠJ 53,78 10. 12.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
438 potraviny pre ŠJ 13,20 10. 12.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín, 96623 Lovčica – Trubín, IČO: 00210447            
440 nákup pracovného oblečenia 348,91 10. 12.  Oľga Vencelová – VEGA, A. Hlinku 20, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 30464480 obj. 13/2019          
441 potraviny pre ŠJ 90,62 11. 12.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
442 potraviny pre ŠJ 21,60 11. 12.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370            
443 vyúčtovanie spotreby el. energie 2646,82 11. 12.  Magna Energia a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, IČO: 35743565 Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-06          
444 prenájom rohoží 112019 13,31 11. 12.  Linstrom s. r. o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO:35742364 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 03411254          
445 vyúčtovanie ZP 112019 533,03 11. 12.  ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36677281  Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-03          
446 materiál na údržbu 209,20 12. 12.  K+B Ján Búry Bystrická cesta 442/15, 96701 Kremnica obj. 4/2019          
447 nákup utierok do ŠJ 152,64 12. 12.  Štefan Droz – Súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715            
448 ochrana objektu 9,96 13. 12.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 96701 Kremnica, IČO: 00320781 Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom strediska registrovania poplachov          
449 potraviny pre ŠJ 70,44 16. 12.  LANDA – Michaliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177            
450 odvoz kuchynského odpadu 32,64 16. 12.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863  zmluva o poskytovaní služieb č. 91134480223          
451 potraviny  pre ŠJ 59,65 17. 12.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
452 potraviny pre ŠJ 15,82 17. 12.  Inmedia spol. s. r. o. Námestie  SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208            
453 stavebné práce – naviac v rámci projektu 5688 18. 12.  PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 objednávka 172019          
454 čistenie komínov 60,90 18. 12.  Lukáš Toriský – Obrancov mieru 15/15, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47326026            
457 potraviny pre ŠJ 87,50 20. 12.  Ryba Košice spol. s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice, IČO: 17147522            
458 potraviny pre ŠJ 19,36 20. 12.  Anton Antol s. r. o. Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Nivá IČO: 36039730 Kúpna zmluva          
459 stavebný materiál na opravu 2148,95 20. 12.  A-Build spol. s. r. o. Banská Bystrica 747/25, 967 01 Kremnica, IČO: 36056065 objednávka 19/2019          
460 voda POV 104,89 20. 12.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
461 voda škola 191,68 20. 12.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
462 voda ŠI 2,88 20. 12.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 Obchodná zmluva č. 706201271          
464 stavebné práce – naviac v rámci projektu 7275 20. 12.  PUR- STAV KB s. r. o. Lieskovec 616, 96221 Lieskovec, IČO: 31616089 objednávka 182019          
465 potraviny pre ŠJ 14,40 30. 12.  SHP a. s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Tepliíce, IČO: 31585370