Return to Rok 2014

Zmluvy 2014

Všetky zmluvy sú od 1.1.2012 zverejnené v centrálnom registri zmlúv.

 

Popis zmluvy                                                                       Druhá zmluvná strana                   Celková hodnota s  DPH          Dátum podpisu zmluvy         Dátum zverejnenia zmluvy             
 Zmluva o spolupráci – deň narcisov 2014  Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava, IČO: 00641219  0  4. 2. 2014  14. 2. 2014
Kolektívna zmluva – rok 2014  ZO OZPŠaV na Slovensku pri SOŠ pre ŽSPI  0  7. 1. 2014  26. 2. 2014
 Mandátna zmluva č. 2013042301 Net Business, s. r. o. I. Krasku 707/2, 971 01 Prievidza, IČO: 36329088  4225 €  20. 12. 2013  14. 3. 2014
 Kúpna zmluva  Chrien spol. s. r. o. Lieskovská cesta č. 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36008338  14. 3. 2014  17. 3. 2014
 Zmluva č. 38 o zabezpečení, realizácii a fin. celoštátnej súťaže zručnosti žiakov OU-kuchár MV Slovenskej republiky, Okresný úrad, odbor školstva, Nám. Ľ. Štúra, 974 05 Banská Bystrica,IČO: 00151866  1705 €  1. 4. 20104  10. 4. 2014