Textilná tvorba v múzeu

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s NBS – Múzeom mincí a medailí v Kremnici zorganizovalo 10. ročník celoslovenskej súťažnej výstavy neprofesionálnej textilnej tvorby TEXTILNÁ TVORBA 2023.  Súťažná výstava je zameraná na tradičnú textilnú tvorbu v novodobom dizajne, umožňuje neprofesionálnym tvorcom prezentovať svoju tvorbu a ponúka príležitosť vzdelávať sa v oblasti textilnej tvorby. Žiačky 3. SDP si najprv výstavu …

Chcem vedieť viac

Účelové cvičenie na SOŠ

20. 6. 2024 … splnilo svoj účel. Absolvovali sme pohyb a pobyt v prírode, pracovali s buzolou, určovali svetové strany, strieľali zo vzduchovky, hádzali granátom na cieľ. Zasúťažili sme si a najlepší dostali malú odmenu. odbor stolár

Exkurzia v ECCO Slovakia, a.s.

ECCO je dánska firma, ktorá  dodáva na trh kvalitnú a inovatívnu koženú obuv a kožené doplnky. Jediný závod na Slovensku je v Martine a umožnil nám vstúpiť do svojich priestorov.  Milá pani, ktorá nás sprevádzala, nám poukazovala výrobnú prevádzku, oboznámila s technológiou výroby produktov a pripravila pre nás tvorivé dielne. Naši sluchovo postihnutí žiaci končiacich ročníkov mali možnosť získať okrem …

Chcem vedieť viac

Posledné zvonenie končiacich ročníkov na OU a SOŠ

3. PJ, 3. SDP, 3. MR a 4. S

Posedenie s 3. SDP

Dňa 11. 6. 2024 sa uskutočnilo posedenie vyučujúcich so žiačkami z triedy 3. SDP spojené s prezentáciou žiackych portfólií z odborných predmetov. Žiačky vo svojich prezentáciách zhodnotili svoje 3-ročné štúdium na našom odbornom učilišti. Spoločne pospomínali a zhodnotili všetky akcie, ktorých sa počas štúdia zúčastnili. Na záver sa žiačky vyučujúcim poďakovali za ich každodenné úsilie, trpezlivosť, ochotu pomáhať im …

Chcem vedieť viac

Exkurzia do Martina – pamätné miesta národného a štátneho sebaurčenia

21. 5. 2024 Ak sa exkurzia súvisiaca s národnou históriou, jazykom, kultúrou, jednoducho s nehmotným základom všetkého toho hmotného, čo nás pohlcuje čoraz viac, realizuje opakovane, cieľ je jasný – jedno-dve pamätné miesta, nejaký výklad (nie vždy je jasné, čo si vlastne máme uvedomiť), nejaké obrázky, predmety, pár fotiek a potom voľno – obchody, veľa obchodov. A tak sa …

Chcem vedieť viac

Súťaž OU v prednese poézie a prózy

Dňa 21. 5. 2024 sa uskutočnila Celoslovenská súťaž žiakov odborných učilíšť v prednese poézie a prózy v Spojenej škole v Hlohovci. Cieľom súťaže bolo vzbudiť hlbší a systematickejší záujem žiakov o slovenský jazyk a literatúru, podporiť zmysluplné využívanie voľného času a prispieť k osvojeniu si kultivovaného vystupovania na verejnosti. Našu školu už po druhýkrát reprezentovala Lenka Maňúchová z triedy 3. SDP v prednese poézie od autorky …

Chcem vedieť viac

30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím

Prvý májový víkend sa v Bratislave konal jubilejný 30. ročník festivalu ZUČ detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizuje Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom. Naše súťažné trio (dvaja herci a jeden technik) bolo pri tom, vlastne v tom a napokon aj v popredí toho všetkého s dvomi etudami – krátkymi scénami s príbehovým rámcom s pointou. Obe boli o svetoch , ktoré si …

Chcem vedieť viac

Celoštátna súťaž OU na našej škole

V tomto školskom roku Celoštátnu súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v odbore obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál zorganizovala naša škola. Vo štvrtok 25. apríla sa stretlo v priestoroch kuchárskej dielne 10 súťažných družstiev z týchto škôl: OUI Valaská, OUI Kremnica, SŠI Michalovce, OUI Poprad, OUI Želovce, OUI Nová Ves nad Žitavou, SŠ Hlohovec, OUI Mojmírovce, SŠI Kysucké …

Chcem vedieť viac

FLiP

18. 4. 2024 Som finančný génius, alebo mám vo finančnej gramotnosti nedostatky? Aj na túto otázku sme sa pokúsili nájsť odpoveď na interaktívnom vzdelávaní  Slovenskej sporiteľne pre školy. Zamierili sme do Viedne do Erste Financial Life Parku, kde sme absolvovali dvojhodinové vzdelávacie aktivity. Každý z nás dostal tablet a riešili sme rôzne úlohy. Na konci nám program …

Chcem vedieť viac

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 25. 4. 2024 (štvrtok). Tento deň vyučovací proces nebude prebiehať.