Koniec šk. roka 2020/21

Prajeme vám krásne prežitie letných prázdnin, plné zdravia a oddychu. Tešíme sa na vás v septembri v novom šk. roku.   

Deň detí na našej škole

Pri príležitosti MDD sa žiaci SOŠ a OUI so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami zúčastnili slnečného turisticko-športového poldňa, počas ktorého, samozrejme, dodržiavali bezpečnostné proticovidové opatrenia 🙂 

Posledné zvonenie na SOŠ

28. máj 2021 bol dňom posledného zvonenia žiačok 4. KCH triedy. Po príhovore riaditeľa školy si žiačky prevzali koncoročné vysvedčenia a poslednýkrát sa rozlúčili so svojimi vyučujúcimi. Všetkým našim absolventkám želáme na ďalšej ceste životom veľa šťastia a vytrvalosti.                                                                                                                                  LO

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na neobsadené miesta v odboroch:Gymnázium Stredná odborná škola:StolárKuchár Odborné učilište:Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedálSlužby a domáce práceStavebná výroba – murárske práce  

Posledné zvonenie na OUI

Po troch rokoch štúdia na našej škole sme sa dňa 28. mája 2021 slávnostne rozlúčili so žiakmi odborného učilišťa internátneho a to s triedou 3. PJ – obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál a 3. MR – stavebná výroba – murárske práce. Našim absolventom prajeme veľa zdravia a úspechov v osobnom a pracovnom živote. …

Chcem vedieť viac

Pravidlá pri vstupe do školy od 3. mája 2021

Od pondelka 3. mája 2021 sa nebude potrebné preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Je však potrebné doniesť  tlačivo o bezinfekčnosti  podpísané zákonným zástupcom alebo žiakom nad 18 rokov.   Tlačivo o bezinfekčnosti

Obnovenie prezenčného vyučovania od stredy 7. 4. 2021

Od stredy 7. 4. 2021 sa obnovuje na škole prezenčné vyučovanie. Všetci žiaci a zamestnanci školy sa pri vstupe do školy musia preukázať negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 7 dní. Vyučovanie bude prebiehať podľa normálneho rozvrhu. Žiaci sa budú vyučovať v jednej triede podľa rozpisu. Povinné je používanie respirátorov FFP2 žiakmi a …

Chcem vedieť viac

Dištančné vzdelávanie od 29. 3. 2021

So súhlasom zriaďovateľa – Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva,  pokračujeme v dištančnom vzdelávaní aj od 29. 3. 2021 do 31. 3. 2021. 

Kritéria prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022

T

Pokračovanie dištančného vzdelávania

Nakoľko okres Žiar nad Hronom sa nachádza v IV. stupni varovania COVID AUTOMATu (čierna farba), na našej škole pokračuje dištančné vzdelávanie aj v týždni od 22. 2. 2021 do odvolania.