Murári v stavebninách

Po dlhšej dobe sme sa znovu vybrali na exkurziu do stavebnín na Kremnické Bane. Mohli sme vidieť rôzne druhy stavebných materiálov, ale zaujali nás najmä tie, s ktorými sa bežne nestretávame na odbornom výcviku. Získali sme nové poznatky o materiáloch, a tiež sme videli, ako sa jednotlivé druhy skladujú.                                                                                                                       žiaci odboru murár

Týždeň finančnej gramotnosti

Celosvetovú kampaň Global Money Week, ktorá už jedenástykrát pripomína dôležitosť finančného vzdelávania, koordinuje na Slovensku Národná banka Slovenska. V týždni od 20. do 26. marca 2023 sa na mnohých miestach po celom Slovensku organizovali vzdelávacie aktivity pre žiakov aj dospelých. Súčasťou týchto aktivít bol aj súťažný kvíz z oblasti financií, do ktorého sa zapojili aj žiaci študijných a učebných odborov našej …

Chcem vedieť viac

Milá návšteva

Dňa 22. 3. 2023 sme na našej škole privítali žiakov Spojenej školy z Kremnice. S pomocou  skúsených žiakov z 2. PJ a 4. KCH  si naša milá návšteva upiekla  tradičný  jablčník. Malí žiaci si tak vyskúšali všetky pracovné činnosti spojené s pečením koláča, ale aj upratovacími prácami v dielni. Táto návšteva bola veľmi príjemná a vzájomne obohacujúca. Pri odchode sa nám malí …

Chcem vedieť viac

Exkurzia POZANA

Vďaka Regionálnemu centru kariéry (RCK) v Žiari nad Hronom zriadeným  BBSK v rámci Reformy vzdelávania sa žiaci našej školy SOŠ pre ŽSPI v Kremnici z odboru kuchár mohli zúčastniť exkurzie vo firme POZANA. V prevádzke  zamestnanci ukázali žiakom rozrábku bravčových polovičiek na jednotlivé časti mäsa  /pílenie, rezanie, oddeľovanie, opracovanie, odkožovanie/. Následne žiaci videli, akým spôsobom sa časti mias …

Chcem vedieť viac

EKONKVÍZ – otestujte sa z ekonómie

EKONKVÍZ je voľne dostupný nástroj, ktorým si môžete otestovať svoje znalosti z ekonómie.  Je určený pre všetkých bez ohľadu na vek, zamestnanie, či štúdium. Od 10. februára 2023 bolo spustené nové kolo súťaže, do ktorého sa zapojili aj žiaci našej školy. Test pozostával z 20 otázok, ktoré bolo potrebné zodpovedať za 30 minút. Spomedzi najlepšie vyplnených testov v …

Chcem vedieť viac

2 % z daní

Radi by sme vás požiadali o poskytnutie 2 % z daní pre naše občianske združenie “ Nepočujem“, ktoré podporuje vzdelávanie našich žiakov s rôznymi druhmi postihnutia. Bližšia informácie o OZ Nepočujem a tlačivo na poskytnutie 2% z daní tu Ďakujeme.

Finančná olympiáda – vyhodnotenie I. kola

Študenti našej školy sa pravidelne zúčastňujú finančno-vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorú pre študentov stredných škôl organizuje Nadácia PARTNERS. Súťaž má tri kolá. I. otvorené kolo  finančnej olympiády odštartovalo   2. novembra 2022 a prebehlo formou online testu. Do druhého uzavretého  kola súťaže z našej školy postúpili: Henrieta Balážová, Elizabeth Viktória Daubnerová, Adrián Debnárik,  Samuel Goral, Maxim Majer, Patrik Meszároš, Róbert …

Chcem vedieť viac

Aj my murári sa môžeme svojou prácou pochváliť

             V minulom a v tomto školskom roku sme postupne spolu s našimi majstrami upravovali priestory telocvične. Murovali sme nový vstup, vo vnútorných priestoroch sme ukladali dlažbu, robili omietky, zhotovovali nivelačný poter a robili sme aj ďalšie práce.             Okrem toho, že si postupne skrášľujeme našu telocvičňu, získavame aj potrebné zručnosti, aby sme boli úspešní v našom budúcom zamestnaní.                                                                                                                                                                             …

Chcem vedieť viac

Lyžiarsky 2023

Krahule 6. – 10. február 2023 Lyžovanie, akékoľvek, ale nám ide predovšetkým o to zjazdové, je dnes viac ako iné športové odvetvia ovplyvňované klimatickými zmenami. Nie je možné zabezpečiť si pevný termín lyžiarskeho kurzu v dostatočnom časovom predstihu a spoliehať sa, že predsa uprostred zimy nemôže byť až tak zle, aby sa nedalo lyžovať. Môže.  Dokonca je pravdepodobnejšie, …

Chcem vedieť viac

Riaditeľské pochvaly

Vyhodnotenie 1. polroku školského roku 2022/2023 bolo výnimočné. Pretože až 8 žiakov získalo pochvalu od riaditeľa školy.Za reprezentáciu školy pri príležitosti 100. výročia založenia SOŠ:Maxim Majer 4.KCHRóbert Suchý 4.KCHPatrik Meszároš 3.SErik Zlichovec 2.SSamuel Zaťko 1.SZa úspešnú účasť v súťaži FINKVÍZ:Stanislav Bátora 2.SElizabeth Viktória Daubnerová 2.GYMChiara Račková 2.GYM