máj 20

Medzinárodný deň mlieka

Dňa 17. mája 2019 sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o význame a konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov a jeho dopade na naše zdravie.

Žiaci 3.KCH  pripravili  z čerstvého mlieka výrobky: syr, čokoládový termix, mliečna ryža, vtáčie mlieko, syr lučina a mliečne kokteily.

Zároveň by sme chceli poďakovať aj PD Lovčica – Trubín za poskytnutie čerstvého mlieka, jogurtov a  kravského syru, ktoré sme na tejto akcii mohli tiež ochutnať. ĎAKUJEME!

 Žiaci 3.KCH

    

máj 17

Posledné zvonenie

17. 5. 2019

Aby mohlo niečo nové začať, musí sa niečo skončiť. Dnes sme my žiaci 5. TIS a 2. NS ukončili naše pôsobenie na škole prevzatím vysvedčení, naplno sme si užili zvuk školského zvončeka a teraz už „len“ ústne maturitné skúšky:-)) Držte nám palce.  Ešte raz ďakujeme.

maturanti z 5.TIS a 2.NS

máj 14

Zvíťazili sme

Ako ten čas letí!

V dňoch 9. – 12. 5. 2019 sa v Bratislave uskutočnil 27. ročník Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím. Festival ZUČ je najvýznamnejšou súčasťou práce Nadácie Vlada Kulíška Počuť srdcom, ktorej poslaním je pomoc pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže so sluchovým postihnutím. Festivalu sa zúčastnili aj žiaci našej SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Kremnici.

Scénická časť podujatia sa konala v bratislavskom divadle Aréna. V kategórii pantomíma – malá skupina súťažili žiaci Miroslav Pažický a Marek Šarkozi s vystúpením pod názvom Jablko, získali 1. miesto a hlavnú cenu. V kategórii rôzne vystúpil Marek Šarkozi so scénkou Upratovač, získal čestné uznanie. V celkovom hodnotení stredných škôl sme sa stali víťaznou školou.

Program súťažnej prehliadky zaujal všetkých prítomných najmä pestrosťou žánrov, bezprostredným vystúpením súťažiacich a v neposlednej miere aj dobrým zvládnutím organizačného zabezpečenia podujatia.

Piatkový večer bol venovaný benefičnému koncertu Počuť srdcom, večer bol plný emócií, zábavy a úžasných výkonov.

Z Bratislavy sme si odniesli okrem spomínaných ocenení aj veľa zážitkov a nových priateľstiev. Práca, ktorú vykonávame so sluchovo postihnutými deťmi, je pre nás odmenou.

Mgr. Vilma Schwarzová

máj 13

Prezentovanie CADCAM systémov a CNC frézy

Dňa 10. 5. 2019 žiaci študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba v rámci školy prezentovali svoje nábytkárske a stavebno-stolárske výrobky modelované v grafickom programe CAD, vygenerované kódy v CAM systémoch potrebné na prácu CNC stroja. Nakoniec reálne predviedli prácu na CNC fréze.

 HL

 

 

 

máj 10

Ako postupovať ďalej po skončení strednej školy ?

Na túto zdanlivo jednoduchú otázku existuje mnoho odpovedí. S týmito odpoveďami prišiel 9. 5. 2019 našich žiakov končiacich ročníkov oboznámiť pán PhDr. Peter Csóri, Phd. – kariérny poradca z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny z Banskej Štiavnice. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5. TIS, 2. NS, 4. KCH, 3. MR a 3.PJ. Žiakov oboznámil o príčinách nezamestnanosti mladých ľudí, o možnostiach po ukončení strednej školy, o pokračovaní v sústavnej príprave na povolanie, o zmluvách v zahraničí, kto môže pomôcť mladým ľuďom pri hľadaní zamestnania, o evidencii na úrade práce. Žiaci sa veľmi zaujímali o danú problematiku a živo diskutovali.        

                                                                                                                                TA

 

apr 17

Florbalový turnaj kremnických škôl

16. 4. 2019

Po dlhom volaní smädných v púšti konečne spŕchlo a my môžeme potvrdiť, aké dôležité je dať si aspoň pár dúškov, ak máme v bežných životných činnostiach byť čulí a aktívni. Šport je takou tekutinou, ktorá dáva silu vo vyprahnutých končinách školskej každodennosti. Jednoducho dobre sa stalo…

Na turnaji bolo päť škôl, obe základné (vytvorili tri tímy), súkromné gymnázium a my. Hralo sa systémom každý s každým, niečo sme vyhrali, niečo prehrali, ale šport to bol kvalitný, emotívny, navyše divácka kulisa žiakov deviatych ročníkov ZŠ, veľa hry, málo faulov, nové kontakty a staré chyby v herných činnostiach. Výborné dopoludnie, ak príde trochu suchšie obdobie, vydržíme ho ľahšie. Ale pri súčasných klimatických výkyvoch, možno opäť zaprší, niečo chystáme už na máj.

 

OD

 

 

 

 

apr 16

Denník Anny Frankovej

11. apríl 2019 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Návšteva divadelného predstavenia je pre nás vždy malým sviatkom. Ešte väčším sa stáva, keď ide o originálne a dojímavé spracovanie silnej témy a takým dramatizácia režisérky Júlie Rázusovej nepochybne je.

OJ

 

apr 12

Výberové konanie

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

apr 08

Exkurzie

Mesiac marec sa v odbore kuchár niesol v duchu odborných exkurzií:

Mliekareň PD Gader

SHP a.s. Turčianske Teplice

Pivovar Steiger a.s. Vyhne

Žiakov exkurzie veľmi zaujali, oboznámili sa s technologickými postupmi a uvedomili si, aký dlhý proces je od vzniku výrobku po jeho dodanie do predajní. 

mar 28

Ročníková práca

Dňa 27. marca 2019  sa v priestoroch POV uskutočnila ročníková práca 4. KCH. Súčasťou ročníkovej práce bola prezentácia žiakov na témy: Hydina, Ovocie, Zelenina a Ryby a samostatná príprava pokrmov podľa vlastného výberu:

Klaudia Lupči – kuracie rezne s avokádovým šalátom,

Slavomír Martinka –domáca treska,

Miroslav Pažický – cuketové tyčinky,

Martina Slašťanová – jablkové ružičky.

Prezentácia pokrmov bola spojená s ochutnávkou.

BA

 

Older posts «