Return to Rok 2016

Faktúry 2016

Popis fakturovaného plnenia tak ako je
uvedený na faktúre
Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume,ako je uvedená na faktúre s DPH Dátum
doručenia
faktúry
Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov,sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO – podnikateľa,miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko,adresa trvalého pobytu FO -nepodnikateľa) Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
1.  časopis Čo má vedieť mzdová učtovníčka  49,50 €  5. 1. 2016  Ajfa + Avis s. r. o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 31602436
2.  Služby BOZP a PO – 122015  84 €  5. 1.  DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
3.  služby O2  17,52 €  5. 1.  O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
4.  telefonné hovory – škola  16,92 €  7. 1.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
5. telefónne hovory – ŠI 33,25 € 7. 1.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
6 ochrana objektu 1/2016 9,96 € 11. 1. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
7 potraviny pre ŠJ 98,41 € 11. 1. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
8 záloha za el. ener. 1/2016 921 € 11. 1. Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
10. potraviny pre ŠJ 80,50 € 12. 1. Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
11 potraviny pre ŠJ 299,24 € 13. 1. Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
12 vyúčtovanie spotreby ZP-12/2015 85,58 prepl. 13. 1. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
13 odvoz odpadu zo ŠJ 24,48 € 14. 1. Inta s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
14 záloha za odber ZP 1,2/2016 3569 € – január3184 € – február 15. 1. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
15 potraviny pre ŠJ 149,09 € 18. 1. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
16. vyúčtovanie spotreby ZP ŠJ – 2015 prepl. 259,88 € 18. 1. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
17 záloha  ŠJ  ZP – 1/2016 45 € 18. 1. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
18 vyúčtovanie spotreby EE – l2/2015 škola 161,34 € 18. 1. Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
19 potraviny pre ŠJ 112,80€ 19. 1. Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
20 potraviny pre ŠJ 268,20 € 20. 1. Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
21 elektro materiál na údržbu 24,37 € 20. 1. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
22 potraviny pre ŠJ 11,88 € 21. 1. SHP/ a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
23 potraviny pre ŠJ 113,63 € 25. 1. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
24 vyúčtovanie spotreby EE POV – 2015 360,25€ 25. 1. Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
25 potraviny pre ŠJ 31,02 € 26. 1. Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
26 potraviny 157,52 € 26. 1. Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
27 potraviny pre ŠJ 251,41 € 27. 1. Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
28 prenájom TV – 1/2016  19,50 €  2. 2.  Základná škola Pavla Krížku, Ul. P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
 29  služby O2  20,63 €  2. 2.   O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
30 záloha za odber ZP ŠJ 45 2. 2. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
31 potraviny pre ŠJ 271,74 € 3. 2. Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
32 potraviny pre ŠJ 140,15 € 3. 2. Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
33 potraviny pre ŠJ 99,28 € 3. 2. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
34 potraviny pre ŠJ 33,15 € 3. 2. Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
35 potraviny pre ŠJ 12,60 € 3. 2. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
36 ochrana objektu 1/2016 84 € 3. 2.  DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
37 materiál na opravu PC a VT 51,04 € 3. 2. Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
38 odvoz odpadu zo ŠJ 24,48 € 3. 2. Inta s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
39. ochrana objektu školy 9,96 € 5. 2. Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
40 potraviny pre ŠJ 11,88 € 5. 2. SHP/ a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
41 materiál pre odbor murár 114,14 € 5. 2. Karol Mazúr  Nevolné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
43 lyžiarsky výcvik žiakov 1239 € 8. 2. Ing. Janka Mikušáková, Podhájská 75, 036 01 Martin, IČO: 40990843
44 potraviny pre ŠJ 15,51 € 8. 2. Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
45 potraviny pre ŠJ 87,71 € 8. 2. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
46 tel. hovory – 1/2016 15 € 8. 2.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
47 tel. hovory – 1/2016 18,68 € 8. 2.  Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
50 potraviny pre ŠJ 44,58 € 9. 2. Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
51 záloha za odber EE POV – 1/2016 818 € 9. 2. Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
52 záloha za odber EE škola – 1/2016 921 € 9. 2. Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
53  vyúčtovanie spotreby ZP – 1/2016  231,84 €  9. 2.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
54  záloha za odber ZP – 3/2016  3184 € 9. 2.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
55  potraviny pre ŠJ  114,29 €  10. 2.  Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
56 doprava -autobus na lyžiarsky výc. 202,44 € 10. 2. Koperbent s. r. o. Kopernica 137, 967 01 Kremnica, IČO: 43893635
57 stravné listky 638,40 € 10. 2.  Doxx – stravné lístky spol. s. r. o. Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
58  potraviny pre ŠJ  7,76 €  11. 2.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
59 opravy kopir. stroja Toschiba 150,26 € 12. 2. Copyline s. r. o. Katarína Letková, Františka Hečku 1712/35, 960 01 Zvolen, IČO: 36029254
60  potraviny pre ŠJ  120,55 €  15. 2.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
61  školenie – zákon 357/2015  20 €  15. 2.  NÚ CŽV, regionálne pracovisko, Zádielska 1, 040 01 Košice,
 62  nákup náhradného zdroja  53,80 €  15. 2.  Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
64 členský príspevok OU 100 € 15. 2. Združenie odborných učilíšť, Mierova 49, 982 01 Tornaľa, IČO: 35605065
65 potraviny pre ŠJ. 29,27 € 16. 2. Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 66  potraviny pre ŠJ  266,90 €  17. 2.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
67  elektromateriál na údržbu  15,53 €  17. 2.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica l, IČO: 34610863
 68  vyúčtovanie spotreby EE l/2016  407,59 €  17. 2.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 69  potraviny pre ŠJ  7,76 €  22. 2.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
70  potraviny pre ŠJ  104,54 €  22. 2.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
71  potraviny pre ŠJ  11,88 €  22. 2.  SHP/ a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
72 potraviny pre ŠJ  129,45 €  23. 2.  Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 73  potraviny pre ŠJ  194,47 €  24. 2.    Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
74 tonery 157,52 € 25. 2. Cetria s.r.o. Lúky 180, 020 53 Lúky  IČO: 28650336
75 potraviny pre ŠJ 203,57 € 1. 3.  Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
76 potraviny pre ŠJ 39,36 € 7. 3.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
77 potraviny pre ŠJ 127,40 € 7. 3. Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
78 služby O2 10,34 € 2. 3.    O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
79 školské tlačivá 41,08 € 4. 3.  ŠEVT a. s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
80 ochrana objektov 9,96 € 4. 3.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
81 záloha za ZP ŠJ 45 € 4. 3.   Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
82 služby BOZP a PO – 2/2016 84 € 4. 3.   DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
83 Tel. hovory  za 2/2016 ŠI 31,18 € 7. 3.   Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
84 obnova účtovného programu  83,65 € 7. 3.  IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957
85  potraviny pre ŠJ  15,84 €  7. 3.  SHP/ a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
 86  potraviny pre ŠJ  7,76€ 7. 3.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
87  zhotovenie razítka, prefocovanie  45,60 €  8. 3.  FaxCopy a. s. Domkárska 15 821 05 Bratislava, IČO: 35729040
88  prenájom telocvične 2/2016  13 €  8. 3.  Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
 89  tel. hovory za školu – 2/2016  15,44 €  8. 3.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 90  potraviny pre ŠJ  335,13 €  9. 3.    Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
91  čistiace prostriedky do umývačky riadu ŠJ  91 €  9. 3.  Gastrolux s. r. o. , Bytčická 72, 010 01 Žilina, IČO: 36413186
 92  nákup kancelárskych potrieb  176,84 €  9. 3.  Papera s.r.o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46082182
 93  vyučtovanie spotreby  ZP 2/2016  prepl. 467,27 €  9. 3.   Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
94 záloha za odber ZP 4/2016 1646 € 9. 3.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
96 záloha za odber el. energie škola 3/2016 921 € 9. 3. Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
97 záloha za odber e.ener. POV 3/2016 818 € 9. 3. Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
98 náhradné diely na dataprojektor 99,80 € 9. 3. Elibos s.e.o. Opatovská 783/4, Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
101 odvoz kuch. odpadu zo ŠJ 101 € 9. 3. Inta s. r. o. Rybárska 758/18 Trenčín, IČO: 34129863
102 zákonné poistenie MV 75 € 9. 3. Generalí posťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava, IČO: 35709332
103 zákonné poistenie prív. vozík 17,46 € 9. 3. Generalí posťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava, IČO: 35709332
 104  potraviny pre ŠJ  126,85 € 14. 3.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
105  potraviny pre ŠJ  7,76 €  14. 3.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
 106  doplatok za el. energiu 2/2016  336,07 €  14. 3. Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 107  daň z nehnutelnosti  4,99 €  14. 3.   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
 108  potraviny pre ŠJ  225 €  16. 3.     Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
 109  vstupenky na kul. podujatie  406 €  16. 3.  1115 o.z. ul. Pavla Krížku 393/10, 967 01 Kremnica, IČO: 42019648  zo SF
 110  poplatok za odvoz komunálneho odpadu  638,29 €  17. 3.   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
111  elektro materiál  64,70 €  18. 3.   Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica l, IČO: 34610863
112  potraviny pre ŠJ  142,10 €  18. 3.   Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
113   potraviny pre ŠJ  24,81 €  21. 3.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 114  potraviny pre ŠJ  7,76 €  21. 3.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
115   potraviny pre ŠJ  35,64 €  21. 3.   SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
 116  potraviny pre ŠJ  134,28 €  23. 3.     Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
 117 potraviny pre ŠJ  186,03 €  30. 3.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 118  stavebný materiál na údržbu  68,66 €  30. 3.  Karol Mazúr  Nevolné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
 119  stavebný materiál na údržbu  8 €  30. 3.  Karol Mazúr  Nevolné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
 120  potraviny pre ŠJ  72,01 €  30. 3.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 121  figuríny – 2ks  258,17 €  31 3.   Spona s. r. o. Stará Vajnorská 17 A, 831 04 Bratislava  peojekt Erasmus+
 122  potraviny pre ŠJ  50,55 €  1. 4.   Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
123  potraviny pre ŠJ  16,80 €  1. 4.      Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
124  voda ŠI  137,59 €  1. 4.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť  a. s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
125  voda – škola  216,22 € 1. 4.   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť  a. s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
126  voda – POV  100,72 €  1. 4.   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť  a. s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
127  prenájom TV – 3/2016  19,50 €  1. 4.   Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
128  Služby O2  14,33 €  1. 4.     O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 129  potraviny pre ŠJ  7,76 €  4. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
130 potraviny pre ŠJ 123,34€ 4. 4.  Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
131 oprava auta -ZH 793AJ 54,10 € 4. 4. 3 MIKO s.r.o. Bartošová Lehôtka 142, 967 01 Kremnica, IČO: 36053724
132 záloha za ZP-ŠJ4/2016 45 € 4. 4.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
133 služby fax copy 102,79 € 4. 4. FaxCopy a. s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 35729040
134 potraviny pre ŠJ 48,34 € 5. 4.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
137 slávnostný obed – Deň uč. 552 € 5. 4. Michal Košík, Kollárová 566, 967 01 Kremnica, IČO: 43515428
138 potraviny pre ŠJ 159,18 € 6. 4.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
139 mydlopena do WC 60,98 € 7. 4. Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
140 záloha za odber el. škola 921 € 7. 4. Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
141 záloha za odber el. POV 818 € 7. 4. Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
142 ochrana objektu -4/2016 9,96 € 7. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
143 prenájom rádiostanice 66,38 € 7. 4.  Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
144 služby BOZP a PO – 3/2016 84 € 7. 4.   DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
 146  materiál na údržbu  226,21 €  11. 4. K+K Ján Búry, Bystrická ul. 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
 147  potraviny pre ŠJ  94,40 €  11. 4.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
148 potraviny pre ŠJ 7,76 € 11. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
149 tel. hovory – ŠI za 3/2016 14,11 € 11. 4.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
150 tel. hovory – škola za 3/2016 15 € 11. 4.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
151 potraviny pre ŠJ 128,76 € 12. 4.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
152 potraviny pre ŠJ 13,50 € 12. 4.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
153 vyúčtovanie spotreby ZP-3/2016 -577,61 € 12. 4.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
154 záloha za ZP – 5/2016 1068 € 12. 4.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
155 nákup látky na projekt 29,88 € 13. 4. Štefan Drozd – Súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715  projekt – Erasmus+
156 potraviny pre ŠJ 170,85 € 13. 4.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
 157  odvoz odpadu zo ŠJ  24,48 €  15. 4.  Inta s. r. o. Rybárska 758/18 Trenčín, IČO: 34129863
 158  potraviny pre ŠJ  112,50 €  18. 4.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 159  doplatok za el. en. 3/2016  178,40 €  18. 4.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 160  potraviny pre ŠJ  139,42 €  19. 4.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
161 potraviny pre ŠJ 230,16 € 20. 4.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
162 poistenie výpočtovej techniky 485,40 € 20. 4. Allianz-Slovenská poisťovňa a. s. Štúrova 7, 042 70 Košice
163 potraviny pre ŠJ 15,51 € 22. 4.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
164 potraviny pre ŠJ 22,96 € 22. 4.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
165 potraviny pre ŠJ 35,64 € 25. 4.  SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
 166  potraviny pre ŠJ  86,92 €  26. 4.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 167 potraviny pre ŠJ  52,75 € 26. 4.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 168  potraviny pre ŠJ  71,42 €  26. 4.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 169  potraviny pre ŠJ  175,31 €  27. 4.    Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
170 potraviny pre ŠJ  170,08 €  2. 5.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 173  materiál pre murárov  9 €  2. 5.   Karol Mazúr  Nevolné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
174 prenájom TV 19,50 € 2. 5.    Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
175 záloha za odber ZP ŠJ 45 € 2. 5.   Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
176 telef. hovory O2 11,57 € 2. 5.      O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
177 elektro-materiál 18,82 € 3. 5.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
178 potraviny pre ŠJ 38,32 € 3. 5.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
179 potraviny pre ŠJ 211,01 € 4. 5.    Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
180 BOZP a PO 84 € 4. 5.   DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
181 potraviny pre ŠJ 91,51 € 4. 5.    Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
182 potraviny pre ŠJ 7,76 € 5. 5.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
183 záloha za odber el. POV 818 € 5. 5.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
184 záloha za odber el. škola 921 € 5. 5.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
185 ochrana objektu školy 9,96 € 5. 5.   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
186 tel. hovory  ŠI 27,06 € 6. 5.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
187 tel. hovory škola 15 € 6. 5.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
188 nákup ND na PC 48,70 € 6. 5.  Elibos s.e.o. Opatovská 783/4, Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
190 potraviny pre ŠJ 157,73 € 9. 5.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
191 potraviny pre ŠJ 31,68 € 9. 5.   SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
192 oprava zariadenia v plyn. kotoľne 65,69 € 10. 5.  Ters systém spol. s. r. o. Svätokrížske námestie 6, Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
193 vyúčtovanie spotreby ZP-4/2016 346,30 € 10. 5.   Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
194 záloha za 6/2013 ZP 876 € 10. 5.   Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
195 potraviny pre ŠJ 60,84 € 11. 5.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
196 potraviny pre ŠJ 63,32 € 11. 5.    Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
 197 cený pre víťazov  119,58 €,  11. 5.  František Majtán – Euronics TPD, Farského 26, 85101 Bratislava  súťaž OU – kuchár
 198  kuchynské náradie pre odbor kuchár  327,68  11. 5.  AZM s. r. o. Laurinska 18, 811 01 Bratislava  súťaž OU – kuchár
 199  odvoz odpadov  32,64 €  11. 5.   Inta s. r. o. Rybárska 758/18 Trenčín, IČO: 34129863
 200  potraviny pre ŠJ  1,07€  13. 5.     Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
 201  potraviny pre ŠJ  7,22 €  13. 5.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
202 poistenie výpočtovej techniky 109 € 13. 5. Generalí posťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava, IČO: 35709332
203 potraviny pre ŠJ 23,76 € 16. 5.  SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
204 potraviny pre ŠJ 14,99 € 16. 5.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
205 nákup utierok 106,26 € 16. 5. Štefan Drozd – Súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715 súťaž OU – odbor kuchár
206 potraviny pre ŠJ 29,53 € 17. 5.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
207 zhotovenie razítka 63,84 € 17. 5. Ing. Amália Černajová – Čertex, Partizánska 8, 965 01 Žiar nad Hronom
208 vyúčtovanie spotreby el. ener. – 4/2016 prepl. 106,37 € 17. 5.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
209 nákup čistiacich a kan. potrieb 114,85 € 18. 5. Lusila s. r. o. Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok súťaž OU – OP kuchár
210 potraviny pre ŠJ 126,70 € 19. 5.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
211  potraviny pre ŠJ  255,82 €  19. 5.      Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
212 nákup drezovej batérie 25,50 € 19. 5. Lumat spol. s. r. o. Partizánska 24/161, 965 01 Žiar nad Hronom
 213  pracovné oblečenie  27,80 €  23. 5. Zuzana Nágyová – AZET, M. Chrasteka 502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969  Súťaž OU –  OP kuchár
 214  potraviny pre ŠJ  7,76 €  23. 5.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
 215  potraviny pre ŠJ  15,51 €  23. 5.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
216 potraviny pre ŠJ 226,50 € 23. 5.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
217 ceny pre víťazov 29,52 € 24. 5. Roman Bereš- Cyklo-sante, P. Keížku 386/11, 967 01 Kremnica, IČO: 17924367  Súťaž OU –  OP kuchár
218 potraviny pre ŠJ 90,16 € 24. 5.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
219 nákup mixérov 107,60 € 24. 5. Euronics TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 11790547  Súťaž OU –  OP kuchár
220 nákup potravín pre ŠJ 181,60 € 25. 5.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
221 nákup látky na obrusy 149,64 € 25. 5. Štefan Drozd – Súkrodev, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, IČO: 10934715  Súťaž OU –  OP kuchár
222 potraviny pre ŠJ 38,60 € 25. 5.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177  Súťaž OU –  OP kuchár
223 nákup tonerov 64,20 € 25. 5. Camea computer systém, a. s. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov  Súťaž OU –  OP kuchár
224 nákup panvíc 29,70 € 25. 5. Ján Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096  Súťaž OU –  OP kuchár
226 potraviny pre ŠJ 16,90 € 27. 5.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
 227 potraviny pre ŠJ  172,52 €  1. 6.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
228 potraviny pre ŠJ 111,04 € 1. 6.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
229 potraviny pre ŠJ 69,79 € 1. 6.   Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
230  služby BOZP a PO  84 €  1. 6.    DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
231 záloha za el. ener. 6/2016  921 €  2. 6.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
232  záloha za el..en. POV 6/2016  818 €  2. 6.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
233  záloha za odber SPP – 6/2016  45 €  2. 6.   Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 234  prenájom TV – 5/2016  19,50 €  2. 6.    Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
 235  služby O2  14,59 €  2. 6.    O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 236  potraviny pre ŠJ  73,07 €  3. 6.     Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
237  potraviny pre ŠJ  107,40 €  6. 6.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 238  potraviny pre ŠJ  23,76 €  6. 6.   SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
239  potraviny pre ŠJ  15,51 €  6. 6.     Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
 242  materiál pre odbor murár  66,20 €  6. 6.    Karol Mazúr  Nevolné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
 243  potraviny pre ŠJ  40,95 € 7. 6.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 244  ochrana objektu 6/2016  9,96 €  8. 6.   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
246 relaxačné masáže pre zamestnancov školy 300 € 8. 6. Slavomír Antony – D.A.S.A., Krehule 96, IČO: 33992002 SF
247  tel. hovory ŠI 40,30 €  9. 6.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
248  tel. hovory škola  15,11 €  9. 6.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
249  nákup piesku pre odbor murár  72 € 10. 6.  effe s. r. o. Dolná 83/34, 967 01 Kremnica, IČO: 36633178
 250  vyúčtovanie spotreby ZP za 5/2016  24,67 €  10. 6.    Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
251  záloha za odber ZP-7/2016  491 €  10. 6.    Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
252 potraviny pre ŠJ  7,76 €  13. 6.    Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 253  potraviny pre ŠJ  96,23 €  13. 6.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
254  potraviny pre ŠJ  49,78 €  14. 6.     Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 255 potraviny pre ŠJ  195,35 €  15. 5.    Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
256  potraviny pre ŠJ 6,64 €  16. 6.      Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
257 vyučt. spotreby el. en. 5/2016 prepl. 173,56 € 17. 6.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
258 potraviny pre ŠJ 124,91 € 17. 6.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
259 nákup el. materiálu  na údržbu 59,55 € 17. 6.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica 1, IČO: 34610863
260  potraviny pre ŠJ  83,06 € 20. 6.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 261  potraviny pre ŠJ  11,88 €  20. 6.    SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
262  potraviny pre ŠJ  71,25 €  21. 6.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
263  kontrola a čistenie komína  60,90 € 21. 6. Toryský Milan, kominárske práce, Obrancov mieru 15, 969 03 Banská Bystrica
264  potraviny pre ŠJ  222,30  22. 6.    Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
265  osadenie nalepovacích priečnikov  260 €  22. 6.  Martin Petro – PEMA, Cyrila a Metoda 359/8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41520998
266 nákup tonerov 159,90 € 22. 6. Camea computer systems. a. s. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov
267 potraviny pre ŠJ 22,46 € 27. 6.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
268 voda  POV II. št. 2016 125,21 € 27. 6. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. , Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
269 voda POV  škola – II. št. 2016 351 € 27. 6. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. , Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
270 prenájom telocvične 26 € 28. 6.   Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
271 potraviny pre ŠJ 30,14 € 28. 6.   Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
272 potraviny pre ŠJ 7,76 € 28. 6.     Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
273 potraviny pre ŠJ 101,33 € 28. 6.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 274  školské tlačivá  230,12  28. 6.  ŠEVT a. s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
275 potraviny pre ŠJ 57,76 € 1. 7.   Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
276 potrviny pre ŠJ 35,26 € 1. 7.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
277 odvoz odpadu zo ŠJ 32,64 € 1. 7.   Inta s. r. o. Rybárska 758/18 Trenčín, IČO: 34129863
278 služby O2 13,72 € 1. 7.   O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
279 odber vody v ŠI 11,23 € 1. 7. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. , Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
280 záloha za odber ZP – ŠJ 45 € 1. 7.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
281 potraviny pre ŠJ 6,91 € 6. 7.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
282 materiál pre OV odbor murár 11 € 6. 7.   Karol Mazúr  Nevolné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
283 tel. hovory za ŠI 44,24 € 6. 7.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
284 tel. hovory za školu 15 € 6. 7.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
285 služby BOZP a PO za 6/2016 84 € 7. 7.  DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
286 záloha za odber el. POV 818 € 7. 7.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
287 záloha za odber el. en.  škola 921 € 7. 7.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
288 pranie prádla 25,08 € 8. 7.   DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
289 potraviny pre ŠJ 15,84 € 8. 7.    SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
 293  odvoz odpadu zo ŠJ  40,80 €  14. 7.    Inta s. r. o. Rybárska 758/18 Trenčín, IČO: 34129863
294 služby Relaxcentra Skalka 67,50 € 14. 7. Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, Štefánikovo námestie 35/44, 96701 Kremnica  SF
295 vyúčtovanie spotreby ZP prepl. 251,65 € 14. 7.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
296 záloha za odber ZP 4914 € 14. 7.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
297 vyúčtovanie spotreby el. en. prepl. 256,20 € 14. 7.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
298 ochrana objektu školy 9,96 € 13. 7.   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
299 dohľad nad  zdravotnou st. 120 € 1. 8. Inmedplus s. r. o. Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36775657
300 nákup sieťok a žalúzií do POV 120 € 1. 8.  Martin Petro – PEMA, Cyrila a Metoda 359/8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41520998
303 služby O2 6. 95 € 3. 8.   O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
304 záloha za odber ZP 45 € 3. 8. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
305 služby BOZP a PO 84 € 3. 8.   DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
307 záloha za odber el. ener. 82016 921 € 3. 8.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
308 záloha za odber el. POV – 82016 818 € 3. 8.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
309 zákona poistka na Peugeot 95,91 € 3. 8. Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
 310  tel. hovory za  ŠI  13,18 €  9. 8.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 311  tel. hovory za školu  15,60 €  9. 8.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
312 ochrana objektu školy 9,96 € 9. 8.   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
313 obnova e-mailovej schránky školy – rok 2016/2017 61,13 € 12. 8. Websupport s. r. o. Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928
314 vyúčtovanie spotreby  el. energie  7/2016 486,72 € – prepl. 17. 8.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
315 čistiace potreby 437,65 € 19. 8. Papeva s. r. o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 47025191
316 potraviny pre ŠJ 112,47 € 23. 8.   Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
317 potraviny pre ŠJ 31 € 24. 8.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
318 vrátenie fin. prostriedkov projekt 2636,88 € 24. 8. Výskumná agentúra, hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, IČO: 31819494
319 vrátenie fin. prostriedkov projekt 465,33 € 24. 8. Výskumná agentúra, hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, IČO: 31819494
320  ASC agenda  189  26. 8  ASC Applied Software Consultants s. r. o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161
321 nákup kancel. potrieb 168,12 2. 9. Papera s. r. o. Banská Bystrica
322 potraviny pre ŠJ 90,18 € 2. 9.   Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
323 potraviny pre ŠJ 27,26 € 2. 9.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
324 vyúčtovanie spot. ZP 7/2016 16,64 prepl. 2. 9. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
325 záloha za odber ZP 9/2016 876 € 2. 9. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
326 tel. hovory O2 5,93 € 2. 9.   O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
327 potraviny pre ŠJ 105,98 € 6. 9.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
328 služby BOZP a PO za 8/2016 84 € 6. 9.   DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
329 záloha za odber ZP v ŠJ – 9/2016 45 € 6. 9. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
330 nákup umývadla 56,11 € 6. 9. Lumat spol. s. r. o. Partizánska 24/161, 965 01 Žiar nad Hronom
331 nákup vysávača 89,90 € 6. 9.  František Majtán – Euronics TPD, Farského 26, 85101 Bratislava
332 potraviny pre ŠJ 183,64 € 7. 9.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
333 záloha za EE 9/2016 – POV 818 € 7. 9.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
334 záloha za EE. 9/2016 škola 921 € 7. 9.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
335 pranie prádla 63,14 € 7. 9. Katarína Lepšíková
337 Telef. hovory za 8/2016 škola 15 € 7. 9.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
338 telef. hovory za 8/2016 – ŠI 18, 40 € 7. 9.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
342 potraviny pre ŠJ 97,79 € 12. 9.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
343 revízia hasiacich prístrojov 50 € 13. 9. Milan Benča, Bensol , 967 01 Lúčky,  IČO: 41050843
344 ochrana objektu 9,96 € 12. 9.   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
345 potraviny pre ŠJ 103,41 € 14. 9.   Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
346 vyúčtovanie spotreby ZP- 8/2016 – 14,38 € 14. 9. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
347 záloha za ZP – 10/2016 1838 € 14. 9. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
348 potraviny pre ŠJ 180,98 € 14. 9.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
349 prepchávanie odpadu 88 € 19. 9. Mestský bytový podnik, 967 01 Kremnica, IČO: 00634336
350 potraviny pre ŠJ 93,96 € 19. 9.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
351 potraviny pre ŠJ 66,97 € 19. 9.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
352 potraviny pre ŠJ 93,82 € 20. 9.   Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
353 náhradné diely na PC 10,62 € 20. 9.  Elibos s.e.o. Opatovská 783/4, Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
354 potraviny pre ŠJ 23,94 € 21. 9.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
355 elektro materiál na údržbu 54,37 € 21. 9. Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610853
356 vyúčtov. spot. el. en. 8/2016 499,24 prepl. 21. 9.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
357 nákup tonerov 91,42 € 21. 9. Camea computer systems. a. s. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov
358 nákup potrav. pre ŠJ 7,76 € 21. 9.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
359 preplatok na poistnom 766,57 € 23. 9. Dôvera Zdravotná poisťovňa a. s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35942436
360 potraviny pre ŠJ 102,91 € 26. 9.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
361 preplatok na poistnom 906,45 € 26. 9. VZP a. s. Sládkovičova 17  965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 35937874
362 potraviny pre ŠJ 101,63 € 27. 9.   Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 363  potraviny pre ŠJ  31,68 €  27. 9.     SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
364  náplne do dávkovačov toal. papiera  20,76 €  27. 9.  CWS-boco Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
 365  potraviny do ŠJ  334,01 €  28. 9.    Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
 366  potraviny do ŠJ  217,23 €  29. 9.    Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
367  voda škola  99,68 €  29. 9.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. , Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
368 voda – ŠI 85,64 € 29. 9. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. , Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
369 voda – ŠI 35,39 € 29. 9. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. , Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
370 materiál na údržbu 122,65 € 3. 10. Ján Bury K + B, Dolná ul. 967 01 Kremnica
371 preplatok na poistnom 144,17 € 3. 10. Union ZP a. s. Bajkálska 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36284831
372 havarijné poiste nie mot. voz. 165,13 € 3. 10. Generali Poisťovňa a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332
373 potraviny pre ŠJ 112,18 € 3. 10.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
374 potraviny pre ŠJ 51,71 € 4. 10.   Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
375 služby O2 Slovakia 10,98 € 4. 10.   O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
376 potraviny pre ŠJ 29,40 € 4. 10.   Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
377 potraviny pre ŠJ 73,42 € 5. 10.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
379 záloha za ZP ŠJ 45 € 6. 10. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
380 potraviny pre ŠJ 31,68 € 7. 10.    SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
381 tel. hovory škola 16,40 € 7. 10.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
382 tel. hovory ŠI 21,30 € 7. 10.    Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
383 služby BOZP a PO 84 € 7. 10.  DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
384 nákup vysielača a prijímača na internet do POV 211,90 € 7. 10. Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
385 nákup PC na Štátnu pokladnicu 386,80 € 10. 10. Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
388 potraviny pre ŠJ 63,95 € 11. 10.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
389 naplnenie HP 21 € 11. 10. Milan Benča, Bensol , 967 01  Lúčky, IČO: 41050843
390 záloha za odber el.en. škola 921 € 11. 10.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
391 záloha za odber 818 € 11. 10.  Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
392 potraviny pre ŠJ 199,25 € 12. 10.   Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
393 potraviny  pre ŠJ 100,46 € 12. 10.   Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
394 materiál pre odbor murár 42,50 € 12. 10.  Karol Mazúr  Nevolné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
395 ochrana objektu 9,96 € 12. 10.  Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
396 toal. papier do dávkovačov 20,76 € 12. 10. CWS-boco Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
397 ZP vyúčtovanie prepl. 243,22 € 12. 10 Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
398 ZP záloha za 11/2016 2607 € 12. 10. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
399 potraviny pre ŠJ 7,06 € 13. 10.    Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
400 prepchávanie  odpadu 44 € 13. 10. Mestský bytový podnik, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica, IČO: 00634336
401 vyúčtovanie spotreby ZP- ŠJ prepl. 109,43 € 14. 10. Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 402  potraviny pre ŠJ  89,22  17. 10.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
403 potraviny pre ŠJ  15,51 €  17. 10.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
404 potraviny pre ŠJ  2,59 €  17. 10.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
 405 potraviny pre ŠJ  229,30 €  19. 10.     Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
 406 potraviny pre ŠJ  91,58 €  19. 10.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 407  prenájom TV  13 €  19. 10.    Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
 408  odvoz odpadu zo ŠJ  32,64 €  19. 10.     Inta s. r. o. Rybárska 758/18 Trenčín, IČO: 34129863
409  vyúčtovanie EE za 10/2016  prepl. 295,31 €  21. 10.     Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 410  potraviny pre ŠJ  91,38 €  24. 10.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
 411  potraviny pre ŠJ  7,76 €  24. 10.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
412  potraviny pre ŠJ  35,64 €  24. 10.      SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
413  potraviny pre ŠJ  92,97 € 25. 10.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
414  potraviny pre ŠJ  298,67 € 26. 10.     Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
415 obnova programu pre ŠJ 39,24 € 26. 10.  SOFT – GL  s. r. o. Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214
416 materiál pre OV 52,50 € 26. 10.   Karol Mazúr  Nevolné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
417 mydlopena 97,20 € 26. 10.  Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35840790
418 potraviny pre ŠJ 35,52 € 2. 11.   Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
419 potraviny pre ŠJ 79,91 € 2. 11.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
420 záloha za spotrebu ZP-ŠJ 45 € 2. 11.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 421  služby BOZP a PO – 10/2016  84 €  2. 11.  DoMo protection s.r.o. Mičinska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
 422  vytlačenie poštových poukážok  25,07 €  2. 11.  Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
423  nákup zariadenia do PC  39,80 €  2. 11.  Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
 424  umývací prostriedok  35,76 €  2. 11.  Gastrolux, s. r. o. Žilina
 425  prenájom TV  26 3. 11.    Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
 426  časopis Poradca podnikateľa  59,16 €  3. 11.  Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
 427  služby O2  7,87 €  4. 11.   O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
 428  potraviny pre ŠJ  102,06 €  7. 11.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
429 potraviny pre ŠJ  5,17 €  7. 11.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
432  potraviny pre ŠJ  19,80 €  7. 11.      SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
 433  tel. hovory ŠI  17,60 €  7. 11.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
434  tel. hovory škola  23,51 €  7. 11.     Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 435  potraviny ŠJ  21,87 €  8. 11.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
436  potraviny pre ŠJ  132,43 €  8. 11.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 437 potraviny pre ŠJ  249,59 €  9. 11.     Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
 438  toaletný papier do dávkovačov  20,76 €  9. 11.  CWS-boco Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
439  nákup zariadenia do posilňovne  201,80 €  9. 11.  Samuel Sádecký SAM, Sport Nitra, Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra, IČO: 50489208
441  ochrana objektu  9,96 €  9. 11.    Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
 442  záloha za el. energiu POV  818 €  9. 11.     Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 443  potraviny pre ŠJ  20,10 €  10. 11.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
444 ťažné zariadenie na Peugeot 291,38 € 11. 11.  Autoservis Ziman Július, Sládkovičova 2/14, Žiar nad Hronom, IČO: 30458722
445 vyúčtovanie spotreby ZP 10/2016 185,01 € 11. 11.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
446 záloha za ZP – 12/2016 2992 € 11. 11.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
447 potraviny pre ŠJ 7,76 € 14. 11.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
448 záloha za el. en. 11/2016 921 € 15. 11.     Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
449 potraviny pre ŠJ 23,90 € 14. 11.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
450 potraviny pre ŠJ 118,10€ 15. 11    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
451 potraviny pre ŠJ 63,32 € 16. 11.     Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
452 potraviny pre ŠJ 88,46 € 21. 11.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
453 vyúčtovanie spotreby EE -1586,81 € prepl. 21. 11.     Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 454  vyúčtovanie spotreby EE  -12,72 prepl.  21. 11.     Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
455 potraviny 75,92 € 22. 11.    Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
456 časopisy 35 € 23. 11. Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
457 odvod odpadu zo ŠJ 32,64 € 25. 11.     Inta s. r. o. Rybárska 758/18 Trenčín, IČO: 34129863
458 potraviny pre ŠJ 19,80 € 25. 11.      SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
459 potraviny pre ŠJ 91,08 € 28. 11.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
460 potraviny pre ŠJ 7,76 € 28. 11.    Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
 461  potraviny pre ŠJ 107,53 € 1. 12.     Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
462 revízny prístroj  482,40 €  1. 12. Marhlo s. r. o. Halalovka 2393/24, P. O. Box 20, 911 01 Trenčín, IČO: 36318132
 463  potraviny pre ŠJ  333,71 €  1. 12.    Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
 464  odvoz kalov zo ŠJ  216 €  1. 12.  Ekotranz s. r. o. 966 51 Rudno nad Hronom, IČO: 31632262
 465  záloha za odber el. energie POV  818 €  2. 12.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
466 záloha  za odber el. škola 921 € 2. 12.   Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
467 potraviny pre ŠJ 95,03 € 2. 12.     Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
468 prenájom TV 13 € 2. 12.   Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
469 záloha za ZP ŠJ 45 € 2. 12.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
470  nákup OOPP pre zamestnancov školy  881,60  2. 12.   Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka  502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
471 potraviny pre ŠJ 15,84 € 5. 12.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
472 pranie prádla 93,11 € 5. 12. Katarína Lepšíková – Vaša práčovňa, Dolná Trnávka 107, IČO: 46318593
473 farby pre odbor murár 162,70 € 5. 12.  Marek Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica, IČO: 35299282
474 potraviny pre ŠJ 18,10 € 5. 12.  Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
475 potraviny pre ŠJ 75,55 € 5. 12.     Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
476 BOZP a PO – 11/2016 84 € 5. 12. DoMo protection s. r. o. Mičínska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46888608
477 služby O2 8,05 € 5. 12. O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
478 časopis – Historická révue predplatné 33, 60 € 5. 12. L.K.Permanent   spol. s. r. o.  Hattalova 12  831 03 Bratislava, IČO: 31352782
479 prenájom Tv – 12/2016 13 € 6. 12.   Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Krížku 392/8, 967 01 Kremnica, IČO: 37831470
480 nákup elektromateriálu 11,04 € 6. 12.  Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica, IČO: 34610853
 483 potraviny pre ŠJ  97,15 €  6. 12.     Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
 484  potraviny pre ŠJ  89,24 €  7. 12.     Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
 485  potraviny pre ŠJ  42,23 €  7. 12.    Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
 486  telefónne hovory ŠI  26,29 €  7. 12.      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
 487 telefónne hovory  škola  17,18 € 7. 12.      Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,  817 62 Bratislava, IČO: 35763469
488  nákup ND na výpočtovu tech.  26,08 €  7. 12.  Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
 489 nákup tonerov  59,20 €  8. 12.  CAMEA computer systems, s. r. o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924
 490  všeobecný materiál na údržbu a pre OV  131,15 €  9. 12.  Ján  Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
 491  ochrana objektu  9,96 €  9. 12.
   Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781
 492  vyúčtovanie odberu ZP – 10/16  218,84 €  12. 12.  Slovenský plynárenský priemysel  a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
493  potraviny pre ŠJ  64,19 €  13. 12.     Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
494 potraviny pre ŠJ  91,43 €  13. 12.      Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
496 nákup kancelárskych potrieb  423,37 €  14. 12.  Papera s. r. o.  Banská Bystrica
497  potraviny pre ŠJ  300,06 €  14. 12.     Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice, IČO: 17147522
498  licencia na účtovný program  237,50 €  14. 12.  Proces s. r. o. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31570879
499  potraviny pre ŠJ  15,51 € 15. 12.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
500  WC papier do dávkovačov  20,76 €  15. 12.  CWS-boco Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec, IČO: 31411045
501  vyúčtovanie spotreby el. energie  405 €  15. 12.    Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
502  čistiace potreby  399,77 €  16. 12.  Papeva s. r. o. 967 01 Kremnica
503  odvoz odpadu z kuchyne  16,32 €  20. 12.   Inta s. r. o. Rybárska 758/18 Trenčín, IČO: 34129863
504  potraviny pre ŠJ  18,52 €  19. 12.      Landa – Micháliková Dana, Skliarovo 112, 962 11 Detva, IČO: 35195177
505 nákup tonerov 119,84 € 19. 12. 2016 CAMEA computer systems, s. r. o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov, IČO: 36468924
506 nákup chladničiek a mrazničky 825 € 19. 12. 2016 František Majtán – Euronics TPD, Farského 26, 85101 Bratislava, IČO: 11790547
507 nákup školského nábytku 869,04 € 19. 12. 2016 Linea SK, spol. s. r. o. Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČO: 35716932
508 školenie kuričov 100 € 19. 12. 2016 Ing. Antón Adamec – RTZ, Ul. Sovietskej armády  357/7, 966 01 Hliník nad Hronom
509 nákup stolárskeho náradia 406,16 € 19. 12. 2016 HQ Tools, spol. s. r. o. Hviezdoslavova 41, 90031 Stupava
510  potraviny pre ŠJ  69,87 €  20. 12. 2016      Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
511 nákup tabule 67 € 20. 12. 2016 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava V, IČO: 11782889
512 revízia kotoľne 724,90 € 20. 12. 2016 TERS systém, Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
 513  nákup UP na TV  173 €  20. 12. 2016  Sportobchod s. r. o. Čechyňská 16, 60 200 Brno, IČO: 26904241
 514  priemyselný vysávač pre odbor stolár  350,40 €  20. 12. 2016  Roman Tinák s. r. o. 967 01 Žiar nad Hronom
 515 ND na výpočtovú techniku  90 €   Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
516  nákup PC   Elibos s. r. o. Opatovská 783/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 45652945
 517  nákup UP na TV  478,20 €  20. 12. 2016  inSPOTRline s. r. o.  Električna 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 36311723
 518  toner do kopirky v zborovni  61,92 €  20. 12.  Copyline s. r. o. Katarína Letková, Františka Hečku 1712/35, 960 01 Zvolen, IČO: 36029254
 519  nákup ochranných pracovných pomôcok  204 €  20. 12.  Zuzana Nagyová – AZET, M. Chrasteka  502/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41929969
520  kuchynský riad pre ŠJ  433,51 €  20. 12.  Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi, Stuľany 195, 08643 Koprivnica, IČO: 41231082
521 kuchynské potreby pre odbor kuchár 192,80 € 21. 12. Elektrosped a. s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038
523 revízia  plynovej kotolne 60,90 € 21. 12. Toryský MIlan, kominárske práce,  Banská Štiavnica
525 potraviny pre ŠJ 34,09 € 22. 12.   Krempek s. r. o. P. Krížku 384/7, 967 01 Kremnica, IČO: 46621032
526 potraviny pre ŠJ 12,93 € 22. 12.   Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín, 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447
529 nákup čerpadla do kotolne 118,80 € 22. 12. Ters systém s. r. o. Svätokrížske námestie 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537
530 materiál na údržbu 197,10 € 22. 12.  Ján  Búry K+B, Bystrická 442/15, 967 01 Kremnica, IČO: 33332096
531 nákup UP pre stolársku a maliarsku dielňu 399,42 € 22. 12. HQ Tools spol. s. r. o. Hviezdoslavova 41, 90031 Stupava, IČO: 36833622
532 potraviny pre ŠJ 19,80 € 27. 12.     SHP  a. s. Červenej armády 1191, 039 01 T. Teplice, IČO: 31585370
533 nákup materiálu pre odbor murár 830,04 € 27. 12.   Karol Mazúr  Nevolné 109, 967 01 Kremnica, IČO: 35300973
534 voda za školu 172,69 27. 12. 2016 SVPS a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35644820