Return to O škole

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Prihláška na stravovanie

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

Na stravu sa možno prihlásiť osobne u vedúcej školskej jedálne alebo
telefonicky na čísle 045/6743696 kl.33,alebo kl.25. Na stravu sa môže prihlásiť
každý, kto má riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť
TU.

Cenník obedov a výška zálohových platieb v školskej jedálni platných od: 1.1.2023

Správanie sa stravníkov v školskej jedálni.

 


V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne stravy a stravovania vyplňte nasledovný formulár, alebo nás kontaktujte telefonicky. 

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Predmet

    Vaša správa pre vedúcu školskej jedálne