Return to Štúdium

Záujmové krúžky

V školskom roku 2020/21 na škole fungujú nasledujúce záujmové krúžky:

Športové hry: Mgr. Martin Ondrejka

Krúžok posilňovania: Mgr. Martin Ondrejka

Krúžok šikovných rúk: Bc. Jana Baranová